Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 10:27:23 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8174Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:27:23 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc đơn có chiều dài l(m) dao động tại nơi có trọng trường [tex] g=\pi^2 [/tex].Nếu khi vật đi qua VTCB dây treo vướn phải một cây đinh nằm cách điểm treo 0,5l(cm) thì chu kỳ dao động của con lắc là :[tex] \frac{2+\sqrt{2}}{2} [/tex].Tìm chiều dài l?
A.1m   B.5m   C.7m   D.3m
2/Con lắc dao động điều hòa.Thời điểm ban đầu con lắc đi qua vị trí thấp nhất theo chiều dương với vận tốc [tex] v=5\pi cm/s [/tex].Tại li độ góc [tex] \alpha =5,41.10^{-2}rad thì vật có vận tốc v=2,5\pi cm/s [/tex].Khoảng thời gian (kể từ lúc ban đầu) để vật đi được quãng đường 18 cm là ?
A.12,7s   B.2,5s    C.1,73s    D.0,43s
3/Cho em hỏi công thức để cho hệ vân biến mất là gì vậy thày?
 Kính mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:35:03 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc đơn có chiều dài l(m) dao động tại nơi có trọng trường [tex] g=\pi^2 [/tex].Nếu khi vật đi qua VTCB dây treo vướn phải một cây đinh nằm cách điểm treo 0,5l(cm) thì chu kỳ dao động của con lắc là :[tex] \frac{2+\sqrt{2}}{2} [/tex].Tìm chiều dài l?
A.1m   B.5m   C.7m   D.3m
chu kì dao động của con lắc là bằng tổng 1/2 chu kì của con lắc đơn có chiều dài l và 1/2 chu kì con lắc đơn có chiều dài (l-0,5)
T=2pi.căn(l/g)/2 +2pi.căn[(l-0,5)/g]/2
thay số vào tính được: l=?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:38:09 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Chu kì của con lắc lúc này gồm nửa chu kì của con lắc có chiều dài l và nửa chu kì của con lắc có chiều dài 0,5l.
Ta có:[tex]T=\frac{T_{1}}{2}+\frac{T_{2}}{2}=\pi \sqrt{\frac{l}{g}}+\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}=\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}} \right)=\frac{2+\sqrt{2}}{2}=1+\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
Vậy ta có:[tex]l=\frac{g}{\pi ^{2}}=1m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:38:44 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
2/Con lắc dao động điều hòa.Thời điểm ban đầu con lắc đi qua vị trí thấp nhất theo chiều dương với vận tốc [tex] v=5\pi cm/s [/tex].Tại li độ góc [tex] \alpha =5,41.10^{-2}rad thì vật có vận tốc v=2,5\pi cm/s [/tex].Khoảng thời gian (kể từ lúc ban đầu) để vật đi được quãng đường 18 cm là ?
A.12,7s   B.2,5s    C.1,73s    D.0,43s
Nếu em làm không quen con lắc đơn có li độ góc anpha thì em chuyển về li độ cong s (s=l.anpha). Rồi dùng công thức độc lập giữa v và S ( tương tự như v và x của con lắc lò xo) để giải. Chúc em học tốt