Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc.BaR_Vodoi trong 09:38:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8171Tiêu đề: giúp em 2 bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 09:38:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1.Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng K=20N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc [tex]\omega F[/tex]. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi.khi thay đổi [tex]\omega F[/tex] thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi [tex]\omega F=10rad/s[/tex]
[tex]\omega F=10rad/s[/tex thì biên độ của viên bi cực đại. m=?
  A.100  B.50   C.200   D.150   (g)


2.khi chiếu lần lượt 3 bức xạ có tần số là f1<f2<f3vaof 1 quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại là V1,V2,V3. Nếu chiếu đồng thời 3 bức xạ thì Vmax=?
  A.V1   B.(V1+V2+V3)/3   C.V3  D.V1+V2+V3

em cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:46:09 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 1:
Câu này có lẽ giải như sau. Để biên độ dao động của viên bi cực đại thì [tex]\omega _{F}=\omega _{0}=\sqrt{\frac{k}{m}}\Rightarrow m=\frac{k}{\omega_{F} ^{2}}=\frac{20}{10^{2}}=0,2kg=200g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:57:21 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 2 đáp án là C bởi vì tần số f3 lớn nhất sẽ làm Vmax = V3. Khi đó các tần số khác dù có chiếu vào cũng không cung cấp đủ năng lượng để electron thoát khỏi điện thế V3


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 10:01:42 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
không hiểu lắm giải thích kỹ chút được không


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:05:26 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Hii theo công thức:[tex]\varepsilon =hf=A+\frac{1}{2}mv^{2}=A+\left|e \right|V_{max}[/tex]
Từ đó tính được Vmax. Với các tần số khác nhau tần số nào lớn thì năng lượng cung cấp sẽ lớn dẫn tới Vmax càng lớn. Electron muốn thoát khỏi quả cầu không chỉ thắng công thoát mà còn thắng lực hút Culong từ quả cầu. Vì quả cầu mất e sẽ mang điện dương mà.