Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 08:47:27 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8169Tiêu đề: 1 bài dao động + 1 mạch LC
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:47:27 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa có cùng phương,cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của 2 biên độ thành phần,có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là [tex] 90^o [/tex].Góc lệch pha của 2 dao động thành phần đó là:
A.45    B.126,9     C.120    D.105
2/Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L và điện dung [tex] C=5\sqrt{2}nF [/tex].Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện là [tex] u_C=4Cos(4000t)V [/tex].Tại thời điểm giá trị tức thời [tex] u_C [/tex] bằng điện áp hai đầu cuộn dây,độ lớn cường độ dòng điện chạy qua mạnh là ?
[tex] A.i=9,8.10^{-8}  B.i=9,8.10^{-6} C.9,8.10^{-5)  D.9,8.10^{-7). [/tex]
   Kính mong thầy cô cùng các bạn giải giúp .Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động + 1 mạch LC
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:11:32 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa có cùng phương,cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của 2 biên độ thành phần,có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là [tex] 90^o [/tex].Góc lệch pha của 2 dao động thành phần đó là:
A.45    B.126,9     C.120    D.105

- [tex]A=\frac{A_1+A_2}{2}[/tex] (1)

- Tam giác O.A.A1 vuông tại O: [tex]A^2=A_2^2-A_1^2=(A_2-A_1)(A_1+A_2)[/tex]

Thay (1) vào ta có: [tex]A = 2(A_2-A_1)[/tex] (2)

- Từ (1) và (2) ==> [tex]A_1=\frac{3}{5}A_2[/tex]

==> [tex]sin(A_1OA) = \frac{A_1}{A_2} = \frac{3}{5} \Rightarrow A_1OA\approx 36,9^o[/tex]

==> Góc giữa A1A2 = 90o+36,9o = 126,9o

Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động + 1 mạch LC
Gửi bởi: kydhhd trong 09:15:22 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
2/Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L và điện dung [tex] C=5\sqrt{2}nF [/tex].Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện là [tex] u_C=4Cos(4000t)V [/tex].Tại thời điểm giá trị tức thời [tex] u_C [/tex] bằng điện áp hai đầu cuộn dây,độ lớn cường độ dòng điện chạy qua mạnh là ?
[tex] A.i=9,8.10^{-8}  B.i=9,8.10^{-6} C.9,8.10^{-5)  D.9,8.10^{-7). [/tex]
   Kính mong thầy cô cùng các bạn giải giúp .Em xin chân thành cảm ơn!
[tex]L=\frac{1}{\omega ^{2}C}=8,83[/tex]
Khi Uc=Ul=Uo/2(với Uo=6)
[tex]\frac{1}{2}CU^{2}o=1/2C(Uo/2)^{2}+1/2Li^{2}\Rightarrow i=9,8.10^{-5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động + 1 mạch LC
Gửi bởi: kydhhd trong 09:17:23 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
nhầm Uo=4V thôi