Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 06:56:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8163Tiêu đề: Sóng âm cần mọi người giúp.
Gửi bởi: truonglongmoto trong 06:56:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là:
A. 5dB    B. 125dB     C.66,19dB.     D. 62,5dB


Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoá. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên thì:
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không thay đổi
C. Lực căng dây giảm.
D. Biên độ giao động tăng.

Mọi người giúp tớ với nha.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần mọi người giúp.
Gửi bởi: kydhhd trong 07:38:27 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là:
A. 5dB    B. 125dB     C.66,19dB.     D. 62,5dB
Mọi người giúp tớ với nha.
[tex]L1=65=10.log\frac{I1}{10^{-12}}\Rightarrow I1=10^{-5,5}; L2=60=10log\frac{I2}{10^{-12}}\Rightarrow I2=10^{-6}\Rightarrow L=10log\frac{I1+I2}{10^{-12}}= 66,19dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần mọi người giúp.
Gửi bởi: kydhhd trong 07:45:26 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoá. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên thì:
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không thay đổi
C. Lực căng dây giảm.
D. Biên độ giao động tăng.

Mọi người giúp tớ với nha.
[/quote]
tốc độ góc tăng và chu kì cũng tăng >>>>> Biên độ tăng theo


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần mọi người giúp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:05:24 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Con lắc đơn treo ở trần một thang máy, đang dao động điều hoá. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên thì:
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không thay đổi
C. Lực căng dây giảm.
D. Biên độ giao động tăng.


* Khi thang đứng yên: [tex]\frac{mv_{max}^{2}}{2} = mgl\alpha _{1}^{2}[/tex]  (1)
* Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng nó chỉ có động năng. Thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên [tex]g_{bk}=g+a[/tex]

==> [tex]\frac{mv_{max}^{2}}{2} = mg_{bk}l\alpha _{2}^{2}[/tex]  (2)

(1) và (2) ==> [tex]mgl\alpha _{1}^{2}=mg_{bk}l\alpha _{2}^{2}\Rightarrow \frac{\alpha _{2}^{2}}{\alpha _{1}^{2}}=\frac{g}{g_{bk}} = \frac{g}{g+a} <1[/tex]

==> [tex]\alpha _{2} < \alpha _{1}[/tex] Biên độ dao động giảm! Đáp án A