Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:52:36 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8160Tiêu đề: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:52:36 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Hai điểm M và N đối xứng nhau qua vị trí cân bằng trên quỹ đạo của vật dao động điều hoà cách nhau [tex]5cm[/tex]. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M theo chiều dương đến N theo chiều âm là [tex]0,5s[/tex].Biết vật có khối lượng [tex]m=100g[/tex].Lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex].Độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật khi nó đến điểm M là:
[tex]A.0,5N[/tex]
[tex]B.1N[/tex]
[tex]C.0,6N[/tex]
[tex]D.0,1N[/tex]

Bài 2: Một prôtôn bay với vận tốc [tex]v_{0}=7,5.10^{4}m/s[/tex] đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc [tex]v_{1}=1,5.10^{4}m/s[/tex].Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là [tex]m=1,672.10^{-27}kg[/tex].Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản:
[tex]A.130\mu m[/tex]
[tex]B.0,31\mu m[/tex]
[tex]C.103nm[/tex]
[tex]D.0,130\mu m[/tex]

Bài 3: Khi máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần cảm quay , phần ứng cố định đang hoạt động. Suất điện động ở cuộn dây có giá trị cực tiểu khi:
A. Cực nam của nam châm đối diện với cuộn dây
B. Từ thông gửi qua cuộn dây của máy cực đại
C. Cuộn dây ở vị trí cách đều 2 cực Nam, Bắc liền kề
D. Cực bắc của nam châm đối diện với cuộn dây


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:36:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Hai điểm M và N đối xứng nhau qua vị trí cân bằng trên quỹ đạo của vật dao động điều hoà cách nhau [tex]5cm[/tex]. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M theo chiều dương đến N theo chiều âm là [tex]0,5s[/tex].Biết vật có khối lượng [tex]m=100g[/tex].Lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex].Độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật khi nó đến điểm M là:
[tex]A.0,5N[/tex]
[tex]B.1N[/tex]
[tex]C.0,6N[/tex]
[tex]D.0,1N[/tex]

(http://nl8.upanh.com/b1.s27.d1/e8cd14bd93d0ca4365695c4d2912a002_44207348.1.jpg)

Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M theo chiều dương đến N theo chiều âm tương ứng chất điểm chuyển đông tròn đều đi từ (1) đến (2) = T/2 ==> T = 1(s)

[tex]F=kx=\omega ^2.m.\frac{MN}{2} = 0,1N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:42:17 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Bài 2: Một prôtôn bay với vận tốc [tex]v_{0}=7,5.10^{4}m/s[/tex] đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc [tex]v_{1}=1,5.10^{4}m/s[/tex].Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là [tex]m=1,672.10^{-27}kg[/tex].Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản:
[tex]A.130\mu m[/tex]
[tex]B.0,31\mu m[/tex]
[tex]C.103nm[/tex]
[tex]D.0,130\mu m[/tex]


- Bảo toàn động lượng: [tex]m_pv_o = m_Hv_H + m_pv_1\Rightarrow v_H = \frac{m_p(v_o-v_1)}{m_H}[/tex]

- Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}m_pv_o^2 = \frac{1}{2}m_pv_1^2+\frac{1}{2}m_Hv_H^2 + \Delta W\Rightarrow \Delta W[/tex]

- [tex]\lambda =\frac{hc}{\Delta W}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:17:10 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

- Bảo toàn động lượng: [tex]m_pv_o = m_Hv_H + m_pv_1\Rightarrow v_H = \frac{m_p(v_o-v_1)}{m_H}[/tex]

- Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}m_pv_o^2 = \frac{1}{2}m_pv_1^2+\frac{1}{2}m_Hv_H^2 + \Delta W\Rightarrow \Delta W[/tex]

- [tex]\lambda =\frac{hc}{\Delta W}[/tex]

Sao mình tính ko ra đáp án nhỉ, gà tính chi tiết ra xem sao


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:35:19 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Nếu lấy mH xấp xỉ mp thì tính ra [tex]0,132...\mu m[/tex], nếu lấy mH = mp + me thì ra [tex]0,1317...\mu m[/tex] :D

Đáp án nào vậy arsenal?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:53:39 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Nếu lấy mH xấp xỉ mp thì tính ra [tex]0,132...\mu m[/tex], nếu lấy mH = mp + me thì ra [tex]0,1317...\mu m[/tex] :D

Đáp án nào vậy arsenal?
Ok, ra rồi   :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:59:30 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Nếu lấy mH xấp xỉ mp thì tính ra [tex]0,132...\mu m[/tex], nếu lấy mH = mp + me thì ra [tex]0,1317...\mu m[/tex] :D

Đáp án nào vậy arsenal?
Ok, ra rồi   :D :D
Ra bao nhiu :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:04:08 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Nếu lấy mH xấp xỉ mp thì tính ra [tex]0,132...\mu m[/tex], nếu lấy mH = mp + me thì ra [tex]0,1317...\mu m[/tex] :D

Đáp án nào vậy arsenal?
Ok, ra rồi   :D :D
Ra bao nhiu :D
Thì D đó  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:08:28 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Thì D đó  ^-^
D là 0,130 mà? 1,32 hoặc 1,317 ji đó chứ :D