Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 04:10:49 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8158Tiêu đề: Mọi người giúp em câu điện xoay chiều với ạ.
Gửi bởi: thaiha7390 trong 04:10:49 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Đặt một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu của đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây lý tưởng. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 1 A và dòng điện tức thời chạy qua ampe kế chậm pha một góc π/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch . Nếu thay ampe kế bằng một vôn kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 157,3 V, đồng thời hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm pha một góc π/4 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều là
A. 100 V         B. 125 V       C. 150 V           D. 175 V.
Em làm ra kết quả U=141,1 V. Khi nối ampe kế vào hai đầu tụ thì tụ C bị nối tắt nên mạch chỉ có R,L. Sau đó dùng giản đồ vectơ em tính
U_R=U/√2;U_RL=(U√2)/√3; S_(∆OUU_RL )=1/2 U_R.U_C=1/2 U_RL.U.sin〖75〗^0  thay số ta dc U=141,1 V.
Cách làm của em sai ở đâu ạ? Mà đề bài cho I=1 A để tính gì ạ?
Em cảm ơn các thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em câu điện xoay chiều với ạ.
Gửi bởi: kydhhd trong 04:22:30 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Đặt một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu của đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây lý tưởng. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 1 A và dòng điện tức thời chạy qua ampe kế chậm pha một góc π/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch . Nếu thay ampe kế bằng một vôn kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 157,3 V, đồng thời hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm pha một góc π/4 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều là
A. 100 V         B. 125 V       C. 150 V           D. 175 V.
Em làm ra kết quả U=141,1 V. Khi nối ampe kế vào hai đầu tụ thì tụ C bị nối tắt nên mạch chỉ có R,L. Sau đó dùng giản đồ vectơ em tính
U_R=U/√2;U_RL=(U√2)/√3; S_(∆OUU_RL )=1/2 U_R.U_C=1/2 U_RL.U.sin〖75〗^0  thay số ta dc U=141,1 V.
Cách làm của em sai ở đâu ạ? Mà đề bài cho I=1 A để tính gì ạ?
Em cảm ơn các thầy ạ.
Cho I=1A thừa dữ liệu, bạn làm sai chổ Ur=U/căn2(căn3/2.U). bài này tôi tính ra 100V


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em câu điện xoay chiều với ạ.
Gửi bởi: thaiha7390 trong 04:35:01 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Em tưởng U và U_r lệch pha nhau 45 độ chứ thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em câu điện xoay chiều với ạ.
Gửi bởi: thaiha7390 trong 04:37:47 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Thưa thầy đề bài cho là Nếu thay ampe kế bằng một vôn kế lý tưởng thì thấy nó chỉ 157,3 V, đồng thời hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm pha một góc π/4 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cơ mà.