Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 01:47:07 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8157Tiêu đề: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: huyngo trong 01:47:07 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở R =20 ôm ,đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 ôm , L = 1/pi H và tụ điện có C thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng Uab = 120V  . Người ta thấy rằng khi C = C0 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm M và B đạt cực tiểu . Giá trị cực tiểu đó là:     A. 60 V      B. 60 căn 2     C. 40 V      D.  40 căn 2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: kydhhd trong 03:32:00 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở R =20 ôm ,đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 ôm , L = 1/pi H và tụ điện có C thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng Uab = 120V  . Người ta thấy rằng khi C = C0 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm M và B đạt cực tiểu . Giá trị cực tiểu đó là:     A. 60 V      B. 60 căn 2     C. 40 V      D.  40 căn 2
[tex]Umb=\frac{U}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}\sqrt{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}=U.\sqrt{\frac{100+(Zl-Zc)}{900+(Zl-Zc)^{2}}}[/tex]
Đặt x=(zl-Zc)[tex]^{2}[/tex][tex]\Rightarrow y=\frac{100+x}{900+x}[/tex](x lớn hơn hoặc bằng 0)
tính đoạ hàm của y ta có Y nhỏ nhất khi x=0 nên y=1/9
thay vao Umb=U.1/3=120.1/3=40V