Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhba trong 01:10:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8155Tiêu đề: máy phát điện ~ 1 pha,,mọi người giúp với
Gửi bởi: anhba trong 01:10:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
nối 2 cực của máy phát diên ~ 1 pha vao 2 đầu AB gồm R nt L (thuân cảm )bỏ qua điện trở của các cuộn dây máy phát.khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 1a.khi roto quay với tốc đọ là 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là căn 3 ampe.nếu roto của máy quay đều vs tốc độ là 2n vong/phút thì cảm kháng của mạch AB là bao nhiêu?
đáp an: a R/(căn 3) b R(căn 3) c 2R/(căn 3) d 2R(căn 3)


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện ~ 1 pha,,mọi người giúp với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:04:47 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
nối 2 cực của máy phát diên ~ 1 pha vao 2 đầu AB gồm R nt L (thuân cảm )bỏ qua điện trở của các cuộn dây máy phát.khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 1a.khi roto quay với tốc đọ là 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là căn 3 ampe.nếu roto của máy quay đều vs tốc độ là 2n vong/phút thì cảm kháng của mạch AB là bao nhiêu?
đáp an: a R/(căn 3) b R(căn 3) c 2R/(căn 3) d 2R(căn 3)

[tex]1 = \frac{NBS2\pi np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(2\pi npL/60)^2}}[/tex] (1)


[tex]\sqrt{3} = \frac{NBS2\pi 3np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(2\pi 3npL/60)^2}}[/tex] (2)

[tex]\frac{(2)}{(1)} => R = \sqrt{3}.\frac{2\pi npL}{60}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{2\pi npL}{60} = \frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]

nhân 2 cho 2 vế: [tex]\frac{2\pi 2npL}{60} = \frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]

vậy khi roro quay với tốc độ 2n vòng/phút thì [tex]Z_L = \frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]