Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 11:20:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8149Tiêu đề: giúp em bài giao thoa sóng cơ với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:20:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước các S1, S2 lần lượt những khoản d1=17 và d2= 20.75 (cm) sóng có biên độ cực tiểu.Biết rằng giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại. Mọt điểm N thuộc đường trung trực của S1S2 dao đọng ngược pha với 2 nguồn. tìm ON min
              A.1,7cm  B.6.8cm   C.10cm    D.3.4cm

P/S; cho em hỏi 1 vẫn đề nhỏ giữa đường cực đại số 1 và trung điểm có 1 đường cực tiểu đường này k=0 hay k=1 ạ ( với bài này)
   em cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài giao thoa sóng cơ với ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:18:35 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Chác bạn ghi đề thiếu O là trung điểm của S2S2
giữa M và đường trung trực của S1S2 có 2 cực đại nên M nằm trên cực tiểu thứ 3 ứng với k=2
[tex]d2-d2=(k+0,5)\lambda /2=20,75-17\Rightarrow \lambda =1,5cm[/tex]
độ lệch pha của N với nguồn: [tex]\varphi =2\Pi \frac{d}{\lambda }=(2k+1)\Pi \Rightarrow d=(k+0,5)\lambda[/tex]
Đk d[tex]\geq 4[/tex][tex]\Rightarrow k\geq 2,16[/tex]
OM nhỏ nhất khi k nhỏ nhất nên k=3
[tex]Om=\sqrt{d^{2}-4^{2}}=\sqrt{((3+0,5).1.5)^{2}-16}=3,4cm[/tex]