Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hiepsi_4mat trong 07:42:34 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8135Tiêu đề: Xin trợ giúp bài "Động cơ điện xoay chiều "
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:42:34 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 30[tex]\Omega[/tex]. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ sinh ra một công suất cơ học 82,5W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 4,5A
B. 1,1A
C. 1,8A
D. 0,5A


Tiêu đề: Trả lời: Xin trợ giúp bài "Động cơ điện xoay chiều "
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:48:48 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 30[tex]\Omega[/tex]. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ sinh ra một công suất cơ học 82,5W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 4,5A
B. 1,1A
C. 1,8A
D. 0,5A


- Công suất cung cấp cho động cơ: [tex]P = UIcos\varphi = P_{co} + P_{hp} = P_{co} + I^{2}R[/tex]

==> [tex]30I^{2} - 180I + 82,5 = 0[/tex] ==> I1 = 5,5 và I2 = 0,5

Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Xin trợ giúp bài "Động cơ điện xoay chiều "
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:51:39 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 30[tex]\Omega[/tex]. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ sinh ra một công suất cơ học 82,5W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 4,5A
B. 1,1A
C. 1,8A
D. 0,5A


công động cơ sinh ra là công có ích

[tex]P_i_c_h = P - P_h_p[/tex]

[tex]82,5 = 200.I.cos\varphi - rI^2[/tex]

=> I = 0,5A hoặc I = 5,5A