Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 07:09:46 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8134Tiêu đề: Động cơ điện cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:09:46 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một quạt điện có ghi 220V - 88W mắc nt với một điện trở R.2 đầu dm là điện áp HD 380V.Khi quạt hđ với công suất định mức thì dòng điện lệch  pha với điện áp hai đầu quạt góc cos(phi)=0,8 .Tìm R


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:23:35 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một quạt điện có ghi 220V - 88W mắc nt với một điện trở R.2 đầu dm là điện áp HD 380V.Khi quạt hđ với công suất định mức thì dòng điện lệch  pha với điện áp hai đầu quạt góc cos(phi)=0,8 .Tìm R

Ta có: [tex]U = U_{quat} + U_R[/tex] (vec to)

==> [tex]U^2 = U_{quat}^2 + U_R^2 + 2U_{quat}U_Rcos\varphi _{quat}[/tex] (1)

Quạt hoạt động đúng định mức U_quat = 220V và [tex]I_{mach} = \frac{P_{quat}}{U_{quat}cos\varphi _{quat}}[/tex]

Thay U_quat = 220V và U = 380 vào (1) tìm được U_R ==> RTiêu đề: Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:29:59 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một quạt điện có ghi 220V - 88W mắc nt với một điện trở R.2 đầu dm là điện áp HD 380V.Khi quạt hđ với công suất định mức thì dòng điện lệch  pha với điện áp hai đầu quạt góc cos(phi)=0,8 .Tìm R

vẽ giản đồ vecto, điện áp 2 đầu quạt nhanh pha góc phi so voi i, với cos(phi) = 0,8.ta có:

[tex]U^2 = U_q^2 + U_R^2 + 2U_qU_R.cos\varphi[/tex]

[tex]\Rightarrow U_R = 180,3369V[/tex]

quạt hđ đúng công suất định mức: [tex]P = U_qIcos\varphi \Rightarrow I = 0,5A[/tex]

[tex]R = \frac{U_R}{I} = 360,67\Omega[/tex]