Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Học Sinh Cá Biệt trong 12:42:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8127Tiêu đề: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: Học Sinh Cá Biệt trong 12:42:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Câu 1 :Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp vs tụ điện có điện dung C.Gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở,giữa 2 đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là Ur1,Uc1 và [tex]cos\varphi 1[/tex] .Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là Ur2,Uc2 và [tex]cos\varphi 2[/tex] ,Biết 16Ur1=9Ur2; 9Uc1=16Uc2:Giá trị của [tex]cos\varphi 1[/tex] là:
A;0.8
B:0.75
C:0.49
D:0.2

Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:53:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Bài này hôm qua mới giải song mòa,xem tại đây nè http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8109.msg37887#msg37887http://