Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 12:39:32 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8126Tiêu đề: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: dinh383 trong 12:39:32 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở có thể thay đổi được. Cho Zc = 144 Ω, khi R1 = 121 Ω và khi R2 = 36 Ω thì độ lệch pha của hiệu điện thế trong mạch so với cường độ dòng điện trong hai trường hợp là φ1, φ2 ta có : φ1 + φ2 = - 900 . Tính ZL
A: ZL = 210 Ω   B: ZL = 150 Ω   C: Đáp án khác   D: ZL = 78 Ω

câu 2
Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM=40cos(ωt+π/6) (V); uBM=50cos(ωt - π/2) (V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
  A:  60,23 (V).  B:  90 (V).  C:  78,1 (V).  D:  45,83 (V).
câu 3

Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
 
A: H ' = H/n
B: H’ = H   
C: H '=(n+H-1)/n
 D: H’ = n.H


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: kydhhd trong 01:27:20 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1. [tex]\varphi 1+\varphi 2=-90\Rightarrow tan\varphi 1=cot\varphi 2\Rightarrow \frac{Zl-144}{121}=\frac{36}{Zl-144}\Rightarrow Zl=210;Zl=78[/tex]
biét chọn góc nào nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:39:02 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2
Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM=40cos(ωt+π/6) (V); uBM=50cos(ωt - π/2) (V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
  A:  60,23 (V).  B:  90 (V).  C:  78,1 (V).  D:  45,83 (V).

Vì đoạn mạch AMB nối tiếp nên uAB = uAM + uMB. Chuyển về dạng véctơ [tex]\vec{U_{AB0}}=\vec{U_{AM0}}+\vec{U_{MB0}}[/tex]
Ta áp dụng công thức:[tex]U_{AB0}=\sqrt{U^{2}_{AM0}+U^{2}_{MB0}+2.U_{AM}.U_{MB}.cos(\frac{\pi }{6}-\frac{\pi }{2})}=45,83V[/tex]
Có gì sai sót mong các thầy bổ sung.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:49:36 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 3

Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
 
A: H ' = H/n
B: H’ = H   
C: H '=(n+H-1)/n
 D: H’ = n.H

Hiệu suất truyền tải tính theo công thức:[tex]H=\frac{P_{ph}-P_{hp}}{P_{ph}}=1-r.\frac{P_{ph}}{U^{2}_{ph}}[/tex]
Khi chỉ có 1 máy hoạt động thì công suất phát ra chỉ là Pph/n vậy hiệu suất truyền tải là:[tex]H'=1-r\frac{P_{ph}}{n.U^{2}_{ph}}=\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}-r.\frac{P_{ph}}{nU^{2}_{ph}}=\frac{n-1}{n}+\frac{H}{n}=\frac{\left(n+H-1 \right)}{n}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:58:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2
Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM=40cos(ωt+π/6) (V); uBM=50cos(ωt - π/2) (V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
  A:  60,23 (V).  B:  90 (V).  C:  78,1 (V).  D:  45,83 (V).

Vì đoạn mạch AMB nối tiếp nên uAB = uAM + uMB. Chuyển về dạng véctơ [tex]\vec{U_{AB0}}=\vec{U_{AM0}}+\vec{U_{MB0}}[/tex]
Ta áp dụng công thức:[tex]U_{AB0}=\sqrt{U^{2}_{AM0}+U^{2}_{MB0}+2.U_{AM}.U_{MB}.cos(\frac{\pi }{6}-\frac{\pi }{2})}=45,83V[/tex]
Có gì sai sót mong các thầy bổ sung.

Dạng toán này cứ FX570 bấm cho nhanh thầy a :D
MODE 2
40<30+50<(-90) = 45,82575695<40,89339465

==> Uo = 45,82575695 V


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: dinh383 trong 07:21:39 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1. [tex]\varphi 1+\varphi 2=-90\Rightarrow tan\varphi 1=cot\varphi 2\Rightarrow \frac{Zl-144}{121}=\frac{36}{Zl-144}\Rightarrow Zl=210;Zl=78[/tex]
biét chọn góc nào nhỉ

có bạn nào biết ta nên chọn góc nào ko?
vi sao?
tks


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:34:22 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1. [tex]\varphi 1+\varphi 2=-90\Rightarrow tan\varphi 1=cot\varphi 2\Rightarrow \frac{Zl-144}{121}=\frac{36}{Zl-144}\Rightarrow Zl=210;Zl=78[/tex]
biét chọn góc nào nhỉ

có bạn nào biết ta nên chọn góc nào ko?
vi sao?
tks
[tex]\varphi 1 + \varphi 2 = - 90^{o}\Rightarrow \varphi 1, \varphi 2 <0[/tex] chọn ZL < ZC :D


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve dong dien xoay chiêu
Gửi bởi: hoangthevinh0911 trong 09:58:38 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2016
Tất cả các bạn trên đều sai rồi nhé.
Nhớ là uAB=uAM+uMB chứ không phải uBM nhé. do đó ta có uBM=...-3pi/2) cơ.
Dùng máy tính cộng lại ta ra biên độ của uAB nhé.