Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 11:21:19 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8124Tiêu đề: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: phiductam trong 11:21:19 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1)tìm phát biểu sai :
 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian Info
 B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một từ trường xoáy
 C. Khi một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy không đổi
 D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức cùa từ trường biến thiên
 đáp án là A
2)Phép phân tích quang phổ có khả năng phân tích từ xa không cho ta biết được thông tin gì về nguồn sáng trong các thông tin sau :
A) thành phần hóa học của nguồn sáng
B) tốc độ chuyển động của nguồn sáng
C) nhiệt độ của nguồn sáng
D) khối lượng của nguồn sáng
đáp án là D
3)Trong thí nghiệm với tế bào quang điện với một kim loại làm catot thay đổi bước sóng bức xạ chiếu tới catot . Đồ thị của hiệu điện thế Uh trong hiện tượng quang điện xảy ra với tế bào quang điện theo bước sóng ánh sáng kích thích có dạng :
A) đường thẳng
B) đường tròn
C) đường elip
D) đường hypebol
Cái hàm này em đạo hàm ra đồng biến nhưng không hiểu sao đáp án lại là D
Mong mọi người giúp đỡ  :x


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:38:51 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1)tìm phát biểu sai :
 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian Info
 B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một từ trường xoáy
 C. Khi một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy không đổi
 D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức cùa từ trường biến thiên
 đáp án là A

1. Mình nghĩ thế này:

[tex]i = \frac{dq}{dt}[/tex]

Xét mạch dao động: dq = C.du = C.dE.d (d là khoảng cách giữa hai bản tụ)

==> [tex]i = C.d.\frac{dE}{dt}[/tex]

Nếu điện trường biến thiên đều theo thời gian thì [tex]\frac{dE}{dt} = const \Rightarrow i = const[/tex] ==> Từ trường ko đổi. Ngược lại nếu từ trường biến thiên đều thì điện trường sinh ra cũng ko đổi. Chọn A

Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:52:17 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Chứng minh lun khi từ trường biến thiên đều thì sinh ra từ trường ko đổi:

- Xét hiện tượng cảm ứng điện từ: [tex]e_{cu} = -\frac{d\phi }{dt} = -NS\frac{dB}{dt}[/tex]

- Khi từ trường biến thiên đều [tex]\frac{dB}{dt}=const \Rightarrow e_{cu}=cons[/tex]

Vậy nếu B biến thiên đều sẽ sinh ra E ko đổi. Đáp án A sai! Nếu thêm vào từ trường biến thiên ko đều thì mới thành đáp án đúng :D


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:00:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
2)Phép phân tích quang phổ có khả năng phân tích từ xa không cho ta biết được thông tin gì về nguồn sáng trong các thông tin sau :
A) thành phần hóa học của nguồn sáng
B) tốc độ chuyển động của nguồn sáng
C) nhiệt độ của nguồn sáng
D) khối lượng của nguồn sáng
đáp án là D

- Xác định thành phần hóa học thì phân tích quang phổ vạch

- Nhiệt độ nguồn sáng dùng quang phổ liên tục

- Xác định tốc độ chuyển động của mặt trời và các ngôi sao phép phân tích quang phổ làm được

==> D

Bạn đọc SGK VL 12 NC trang 205 (phần chữ nhỏ)


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:13:13 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

3)Trong thí nghiệm với tế bào quang điện với một kim loại làm catot thay đổi bước sóng bức xạ chiếu tới catot . Đồ thị của hiệu điện thế Uh trong hiện tượng quang điện xảy ra với tế bào quang điện theo bước sóng ánh sáng kích thích có dạng :
A) đường thẳng
B) đường tròn
C) đường elip
D) đường hypebol
Cái hàm này em đạo hàm ra đồng biến nhưng không hiểu sao đáp án lại là D
Mong mọi người giúp đỡ  :x

[tex]eU_h = \frac{hc}{\lambda } - A_t[/tex] Đồ thị của Uh theo [tex]\lambda[/tex] là đường hypebol đó bạn :D. Giống đồ thị hàm [tex]y = \frac{ax+b}{cx+d}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:17:28 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1)tìm phát biểu sai :
 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian Info
 B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một từ trường xoáy
 C. Khi một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy không đổi
 D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức cùa từ trường biến thiên
 đáp án là A


1. Mình nghĩ thế này:

[tex]i = \frac{dq}{dt}[/tex]

Xét mạch dao động: dq = C.du = C.dE.d (d là khoảng cách giữa hai bản tụ)

==> [tex]i = C.d.\frac{dE}{dt}[/tex]

Nếu điện trường biến thiên đều theo thời gian thì [tex]\frac{dE}{dt} = const \Rightarrow i = const[/tex] ==> Từ trường ko đổi. Ngược lại nếu từ trường biến thiên đều thì điện trường sinh ra cũng ko đổi. Chọn A


Câu này để ngâm cứu lại, nhưng có lẽ ta nên dùng hệ phương trình Maxwell (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Maxwell) để giải thích thì tính chính xác sẽ cao hơn?


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường , quang phổ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:34:57 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1)tìm phát biểu sai :
 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian Info
 B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một từ trường xoáy
 C. Khi một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy không đổi
 D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức cùa từ trường biến thiên
 đáp án là A

1. Mình nghĩ thế này:

[tex]i = \frac{dq}{dt}[/tex]

Xét mạch dao động: dq = C.du = C.dE.d (d là khoảng cách giữa hai bản tụ)

==> [tex]i = C.d.\frac{dE}{dt}[/tex]

Nếu điện trường biến thiên đều theo thời gian thì [tex]\frac{dE}{dt} = const \Rightarrow i = const[/tex] ==> Từ trường ko đổi. Ngược lại nếu từ trường biến thiên đều thì điện trường sinh ra cũng ko đổi. Chọn A


Đây là một câu trắc nghiệm không chuẩn !

Đáp án : A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra ở các điểm lân cận một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian là một đáp án không phải luôn đúng hoặc luôn sai !