Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 11:06:30 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8122Tiêu đề: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: 0mg01235 trong 11:06:30 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1.Một khe F hẹp phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe F1,F2 song song với F và cách nhau 1,2mm.Màn quan sát M song song với mặt phẳng chứa F1,F2 và cách nó 2m.Cho biết bước sóng ánh sáng nhìn thấy có giới hạn 380nm đến 760nm.Tại A trên màn M cách vân trắng trung tâm có mấy vân sáng?Của những bức xạ nào.

2.Hai nguồn sóng S1,S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm.Về một phía của S1,S2 lấy thêm hai điểm S3,S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm.Hỏi đường cao lớn nhất của hình thang để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.

3.Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh áng có bước sóng 0,49um và  phát ra ánh áng có bước sóng 0,52um.Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ.Biết hiệu suất của sự phát quang dung dịch Fluorexein là 75%.Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:14:36 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1.Một khe F hẹp phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe F1,F2 song song với F và cách nhau 1,2mm.Màn quan sát M song song với mặt phẳng chứa F1,F2 và cách nó 2m.Cho biết bước sóng ánh sáng nhìn thấy có giới hạn 380nm đến 760nm.Tại A trên màn M cách vân trắng trung tâm có mấy vân sáng?Của những bức xạ nào.k hiểu câu màu đỏ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: 0mg01235 trong 11:34:33 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1.Một khe F hẹp phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe F1,F2 song song với F và cách nhau 1,2mm.Màn quan sát M song song với mặt phẳng chứa F1,F2 và cách nó 2m.Cho biết bước sóng ánh sáng nhìn thấy có giới hạn 380nm đến 760nm.Tại A trên màn M cách vân trắng trung tâm có mấy vân sáng?Của những bức xạ nào.k hiểu câu màu đỏ
Tớ viết thiếu : Tại điểm A trên màn M cách vân trắng trung tâm 4mm có mấy vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:37:31 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

2.Hai nguồn sóng S1,S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm.Về một phía của S1,S2 lấy thêm hai điểm S3,S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm.Hỏi đường cao lớn nhất của hình thang để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.

3.Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh áng có bước sóng 0,49um và  phát ra ánh áng có bước sóng 0,52um.Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ.Biết hiệu suất của sự phát quang dung dịch Fluorexein là 75%.Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là bao nhiêu?

Bài 2 thầy Dương giải rùi đó bạn,link nà:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33681#msg33681

3. Ta có : H=n2E2/n1E1 với E2=[tex]\frac{hc}{\lambda 2}[/tex] và E1=[tex]\frac{hc}{\lambda 1}[/tex]
-->75=[tex]\frac{n2\lambda 1}{n1\lambda 2}[/tex] -->n2/n1= 79,59%
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: 0mg01235 trong 11:44:52 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

2.Hai nguồn sóng S1,S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm.Về một phía của S1,S2 lấy thêm hai điểm S3,S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm.Hỏi đường cao lớn nhất của hình thang để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.

3.Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh áng có bước sóng 0,49um và  phát ra ánh áng có bước sóng 0,52um.Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ.Biết hiệu suất của sự phát quang dung dịch Fluorexein là 75%.Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là bao nhiêu?

Bài 2 thầy Dương giải rùi đó bạn,link nà:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33681#msg33681

3. Ta có : H=n2E2/n1E1 với E2=[tex]\frac{hc}{\lambda 2}[/tex] và E1=[tex]\frac{hc}{\lambda 1}[/tex]
-->75=[tex]\frac{n2\lambda 1}{n1\lambda 2}[/tex] -->n2/n1= 79,59%Thì tớ cũng làm giống thế mà không ra kết quả ra h=0


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:35:12 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1.Một khe F hẹp phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe F1,F2 song song với F và cách nhau 1,2mm.Màn quan sát M song song với mặt phẳng chứa F1,F2 và cách nó 2m.Cho biết bước sóng ánh sáng nhìn thấy có giới hạn 380nm đến 760nm.Tại A trên màn M cách vân trắng trung tâm 4mm có mấy vân sáng?Của những bức xạ nào.[tex]x=ki=\frac{k\lambda D}{a}\Rightarrow k=\frac{xa}{\lambda D}[/tex]
mà [tex]0,38<\lambda <0,76\Rightarrow 3,15<k<6,31[/tex]
k nguyên => k= 4,5,6
thay lần lượt các giá trị của k vào
[tex]\lambda =\frac{xa}{kD}[/tex] => bước sóng của 3 bức xạ cần tìm