Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 09:52:35 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8120Tiêu đề: Hạt nhân khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:52:35 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Phóng xạ gamma:
A.   Không làm giảm khối lượng mẫu phóng xạ và nó không bức xạ ra vật chất.
B.   Làm thay đổi điện tích của mẫu vì các tia phóng xạ gamma đều có mang điện, bằng chứng là nó có khả năng ion hoá môi trường.
C.   Không nguy hiểm vì nó chỉ phát xạ ra sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
D.   Làm khối lượng của mẫu chất phóng xạ giảm một lượng nhỏ.

Bài 2: Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kỳ của mẫu là T thì tỉ số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian  t2-t1:

A.[tex]\frac{\left(x-y \right)ln2}{T}[/tex]
B.[tex]xt1-yt2[/tex]
C.x-y
D.[tex]\frac{\left(x-y \right)T}{ln2}[/tex]

Giúp tơ với.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:06:15 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Câu 1 mình chọn đáp án A. ví tia gama là sóng điện từ có bước sóng ngắn. Nó không làm thay đổi khối lượng vật chất nhưng nó khá nguy hiểm.
Câu 2 có thể áp dụng các công thức: [tex]x=\lambda N_{1}=H_{0}.e^{-\lambda t_{1}}; y=\lambda N_{2}=H_{0}.e^{-\lambda t_{2}}[/tex]
Với [tex]\lambda =\frac{ln2}{T}[/tex]
Số hạt nhân phân rã cứ lầy số ban đầu trừ đi số còn lại. Hii mình không hiểu câu hỏi của bài 2 nên chưa dám giải chi tiết mong bạn thông cảm.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:09:05 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Phóng xạ gamma:
A.   Không làm giảm khối lượng mẫu phóng xạ và nó không bức xạ ra vật chất.
B.   Làm thay đổi điện tích của mẫu vì các tia phóng xạ gamma đều có mang điện, bằng chứng là nó có khả năng ion hoá môi trường.
C.   Không nguy hiểm vì nó chỉ phát xạ ra sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
D.   Làm khối lượng của mẫu chất phóng xạ giảm một lượng nhỏ.


A. Sai vì phóng xạ gama hạt nhân ở trạng thái kích thích chuyển về trạng thái cơ bản và bức xạ năng lượng ==> Năng lượng giảm. Theo Anh xờ tenh thì E giảm ==> m giảm

B. Sai vì tia gama là bức xạ điện từ ko mang điện

C. Sai vì nó cực kì nguy hiểm =))

D. Đúng vì A sai :))


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:12:01 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012


Bài 2: Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kỳ của mẫu là T thì tỉ số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian  t2-t1:

A.[tex]\frac{\left(x-y \right)ln2}{T}[/tex]
B.[tex]xt1-yt2[/tex]
C.x-y
D.[tex]\frac{\left(x-y \right)T}{ln2}[/tex]

[tex]H1 = \lambda N1[/tex]; [tex]H2 = \lambda N2[/tex]

==> [tex]\Delta N = N1 -N2 = \frac{H1 - H2}{\lambda } = \frac{(x-y)T}{ln2}[/tex]