Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whatisluv168 trong 09:24:10 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8119Tiêu đề: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: whatisluv168 trong 09:24:10 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như không có bức xạ có bước sóng???

A. Nhỏ hơn 300nm
B. Nhỏ hơn 380nm
C. Lớn hơn 760 nm
D. Lớn hơn 700 nm

Đáp án là A nhưng chẳng biết tại sao


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:28:17 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như không có bức xạ có bước sóng???

A. Nhỏ hơn 300nm
B. Nhỏ hơn 380nm
C. Lớn hơn 760 nm
D. Lớn hơn 700 nm

Đáp án là A nhưng chẳng biết tại sao
À câu này nếu em học qua bài Tia Hồng Ngoại và Tia Tử Ngoại sẽ rõ. Trong đó tia Tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh. Trong khí quyển có nhiều hơi nước nên nó hấp thụ các tia Tử Ngoại có bước sóng ngắn nhờ thế mà có thể bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất. Các bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 380nm là tia Tử Ngoại.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:32:45 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như không có bức xạ có bước sóng???

A. Nhỏ hơn 300nm
B. Nhỏ hơn 380nm
C. Lớn hơn 760 nm
D. Lớn hơn 700 nm

Đáp án là A nhưng chẳng biết tại sao
khí quyển chỉ cho hai dải tần số đi tới mặt đất, đó là ánh sáng nhìn thấy với các tia hồng ngoại gần có bước sóng từ 0,4 micrômet đến 3 micrômet và dải thứ hai là sóng vô tuyến điện có bước sóng từ 1 mm đến 30 m, còn các dải tần số khác đều bị khí quyển hấp thụ hoặc phản xạ trở lại vào vũ trụ.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: whatisluv168 trong 09:58:04 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
< 380nm không nằm trong vùng khả kiến mà!
Mà đáp án B bao cả đáp án A mà  :o


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:05:20 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
< 380nm không nằm trong vùng khả kiến mà!
Mà đáp án B bao cả đáp án A mà  :o
do tính thiếu chính xác nên sửa lại chút nhá. >380nm chứ k phải >400nm.
sr bạn


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: whatisluv168 trong 10:09:01 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Ý bạn là sao?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu hỏi thắc mắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:15:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Ý bạn là sao?

nói chung là suy đi tính lại. đáp án A chính xác hơn nhiều Đ.án B