Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Xuân Yumi trong 10:41:36 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8110Tiêu đề: amin-protit cần giúp. :)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:41:36 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
anh chị giải giúp em mấy câu này với ạ. em kém phần này quá

Câu 1:
thủy phân 1250g protein X thu đc 425g alanin. Nếu phân tử khối của X là 100000đvc thì số mắt xích alanin có trong X là?
A.453             B.382                 C.328               D.479


Câu 2:
thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là
A.dd HCl       B.Cu(OH)2/OH-          C.dd NaCl          D.dd NaOH


Tiêu đề: Trả lời: amin-protit cần giúp. :)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:47:38 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
anh chị giải giúp em mấy câu này với ạ. em kém phần này quá

Câu 1:
thủy phân 1250g protein X thu đc 425g alanin. Nếu phân tử khối của X là 100000đvc thì số mắt xích alanin là?
A.453             B.382                 C.328               D.479

Câu 2:
thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là
A.dd HCl       B.Cu(OH)2/OH-          C.dd NaCl          D.dd NaOH
Câu1.Từ mAla -->nAla=nProtein =4,48mol  --->Mprotein=261,8
-->SỐ mắt xích trong X là 100k/261,8 =382 mắt xích

Câu 2. Thuốc thử là Cu(OH)2/OH- vì Gly-Ala-Gly phản ứng với Cu(OH)2/OH- được ,phản ứng màu biure ,dipeptit chỉ có 1 lk peeptit nên ko cho pư nì  ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: amin-protit cần giúp. :)
Gửi bởi: gmvd trong 04:17:20 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
anh chị giải giúp em mấy câu này với ạ. em kém phần này quá

Câu 1:
thủy phân 1250g protein X thu đc 425g alanin. Nếu phân tử khối của X là 100000đvc thì số mắt xích alanin là?
A.453             B.382                 C.328               D.479

Câu 2:
thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là
A.dd HCl       B.Cu(OH)2/OH-          C.dd NaCl          D.dd NaOH


số mắt xích =số mol pro : số mol ala =382

câu 2: đáp án B
xuất hiện màu tím


Tiêu đề: Trả lời: amin-protit cần giúp. :)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:12:41 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2: đáp án B
xuất hiện màu tím

cái gì xuất hiện màu tím vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: amin-protit cần giúp. :)
Gửi bởi: gmvd trong 09:54:56 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2: đáp án B
xuất hiện màu tím

ah màu tím là do nhóm đipeptit của Gly-Ala-Gly tác dụng với Cu(OH)2/OH-  sinh ra màu tím đặc trưng