Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 04:10:40 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8106Tiêu đề: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 04:10:40 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Đây là 3 câu trong đề thi thử đại học lần 5 trường chuyên Thái Bình, mong mọi người giúp em  ho:)

Câu 1: Một thấu kính mỏng hai mặt cầu lồi cùng bán kính R1 = R2 = 10cm.Chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61; nt = 1,69.Chiếu một chùm sáng trắng song song với trục chính.Đặt màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia tím, trên màn ta không thu được một điểm sáng mà được 1 vệt sáng tròn.Tính bán kính của vệt sáng tròn đó?Biết thấu kính có rìa là đường tròn có đường kính d=25cm.
A. 1,64cm                B. 3,28 cm                 C. 1,45 cm                 D. 2,9cm

Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm 1 động cơ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm.Biết dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, động cơ điện tiêu thụ 1 công suất P=9,37kW, dòng điện có cường độ hiệu dụng bằng 40A và chậm pha 1 góc pi/6 so với điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ.ĐIện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 125A và sớm pha 1 góc pi/3 so với dòng điện chạy qua nó.Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là:
A. 270V                 B. 110V                  C. 220V                 D. 384V

Câu 3: Đặt 1 điện áp xoay chiều U= Uo. cos([tex]\omega[/tex]t) (V) vào mạch rLC mắc nối tiếp.Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời là UL = -10[tex]\sqrt{3}[/tex]V; Uc = 30[tex]\sqrt{3}[/tex]V; Ur = 15V.Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời là
UL = 20V; Uc = -60 V; Ur = 0 V.Điện áp cực đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
A. 40V                  B. 50V                 C. 60V                  D. 40[tex]\sqrt{3}[/tex]V


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:47:38 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một thấu kính mỏng hai mặt cầu lồi cùng bán kính R1 = R2 = 10cm.Chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61; nt = 1,69.Chiếu một chùm sáng trắng song song với trục chính.Đặt màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia tím, trên màn ta không thu được một điểm sáng mà được 1 vệt sáng tròn.Tính bán kính của vệt sáng tròn đó?Biết thấu kính có rìa là đường tròn có đường kính d=25cm.
A. 1,64cm                B. 3,28 cm                 C. 1,45 cm                 D. 2,9cm
[tex]1/f_{tim}=(nt-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{tim}=7,24cm[/tex]
[tex]1/f_{do}=(nd-1)(1/R1+1/R2) ==> f_{do}=8,19cm[/tex]
Khi đặt màn tại ft ==> vùng sáng màu đỏ có bán kính là
[tex]\frac{R}{r}=\frac{f_{do}-f_{tim}}{f_{do}}[/tex] ==> R=1,45cm


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:12 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm 1 động cơ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm.Biết dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, động cơ điện tiêu thụ 1 công suất P=9,37kW, dòng điện có cường độ hiệu dụng bằng 40A và chậm pha 1 góc pi/6 so với điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ.ĐIện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 125A và sớm pha 1 góc pi/3 so với dòng điện chạy qua nó.Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là:
A. 270V                 B. 110V                  C. 220V                 D. 384V
+ [tex]P=U.I.cos(\varphi_{dc}) ==> U_{dc}=275,6V[/tex]
+ Ud=125V và lệch pha so với đc 1 góc [tex]\Delta \varphi = \varphi_d-\varphi_{dc}=\frac{\pi}{6}[/tex]
+ dùng ĐL hàm cos ta sẽ tìm được [tex]U=\sqrt{Ud^2+Udc^2+2UdUdccos(\pi/6)}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:44:20 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Đây là 3 câu trong đề thi thử đại học lần 5 trường chuyên Thái Bình, mong mọi người giúp em  ho:)

Câu 3: Đặt 1 điện áp xoay chiều U= Uo. cos([tex]\omega[/tex]t) (V) vào mạch rLC mắc nối tiếp.Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời là UL = -10[tex]\sqrt{3}[/tex]V; Uc = 30[tex]\sqrt{3}[/tex]V; Ur = 15V.Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời là
UL = 20V; Uc = -60 V; Ur = 0 V.Điện áp cực đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
A. 40V                  B. 50V                 C. 60V                  D. 40[tex]\sqrt{3}[/tex]V

Vào thời điểm t2 , do ur = 0 nghĩa là [tex]\vec{U}_{r}[/tex] vuông góc với trục hoành. Nên [tex]\vec{U}_{L}[/tex]  và [tex]\vec{U}_{C}[/tex] nằm trên trục hoành. Độ lớn của giá trị tức thời của chúng cũng là biên độ tương ứng. vậy ta có :

[tex]U_{0L} = 20V[/tex]  và  [tex]U_{0C} = 60V[/tex]

Vào thời điểm t1 uL = -10[tex]\sqrt{3}[/tex]V nghĩa là [tex]\vec{U}_{L}[/tex] tạo với trục hoành một góc 150 , nên [tex]\vec{U}_{r}[/tex] tạo với trục hoành một góc 60 . Vây [tex]U_{0r} = \frac{u_{r}}{cos60^{0}} = 30V[/tex]

Vậy : [tex]U_{0} = \sqrt{U_{0r}^{2} +(U_{0L}-U_{0C})^{2}} = 50V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:09:15 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm 1 động cơ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm.Biết dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, động cơ điện tiêu thụ 1 công suất P=9,37kW, dòng điện có cường độ hiệu dụng bằng 40A và chậm pha 1 góc pi/6 so với điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ.ĐIện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 125A và sớm pha 1 góc pi/3 so với dòng điện chạy qua nó.Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là:
A. 270V                 B. 110V                  C. 220V                 D. 384V
+ [tex]P=U.I.cos(\varphi_{dc}) ==> U_{dc}=275,6V[/tex]
+ Ud=125V và lệch pha so với đc 1 góc [tex]\Delta \varphi = \varphi_d-\varphi_{dc}=\frac{\pi}{6}[/tex]
+ dùng ĐL hàm cos ta sẽ tìm được [tex]U=\sqrt{Ud^2+Udc^2+2UdUdccos(\pi/6)}[/tex]

em nghĩ như thế này:
 :D  Động cơ tiêu thụ P=9370W
 :D Cuộn cảm tiêu thụ công suất la Ud. I. cos(pi/3) = 125. 40. cos(pi/3) = 2500
nên suy ra công suất toàn mạch: Um. I. cos(pi/6) = 9370 + 2500 = 11870
do đó:    Um = 11870 : I : cos(pi/6) = 342,65V.
nó lệch với đáp án D là 384 V nên e không hiểu sai ở đâu.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 3 bài thi thử chuyên thái bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:40:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm 1 động cơ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm.Biết dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, động cơ điện tiêu thụ 1 công suất P=9,37kW, dòng điện có cường độ hiệu dụng bằng 40A và chậm pha 1 góc pi/6 so với điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ.ĐIện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 125A và sớm pha 1 góc pi/3 so với dòng điện chạy qua nó.Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là:
A. 270V                 B. 110V                  C. 220V                 D. 384V
Trích dẫn
em nghĩ như thế này:
 :D  Động cơ tiêu thụ P=9370W
 :D Cuộn cảm tiêu thụ công suất la Ud. I. cos(pi/3) = 125. 40. cos(pi/3) = 2500
nên suy ra công suất toàn mạch: Um. I. cos(pi/6) = 9370 + 2500 = 11870
do đó:    Um = 11870 : I : cos(pi/6) = 342,65V.
nó lệch với đáp án D là 384 V nên e không hiểu sai ở đâu.

sai ở chỗ độ lệch pha u so với i là pi/6 là không chính xác