Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 01:06:54 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8102Tiêu đề: BT luong tu anh sag.can giup
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 01:06:54 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/honkp2.jpg)
mih khog biet lam phan b.


Tiêu đề: Trả lời: BT luong tu anh sag.can giup
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:14:40 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/honkp2.jpg)
mih khog biet lam phan b.
[tex]\frac{hc}{\lambda}=1,8.1,6.10^{-19}+WdA[/tex] (Động năng tại điểm A chứ không phải Anode nhé)
[tex]==> WdA=6,9.10^{-15}(J)[/tex]
Ap dụng ĐLDN từ A đến B: [tex]WdB-WdA=|e|.UAB ==> WdB=|e|.UAB +WdA [/tex]
[tex]==> v=\sqrt{\frac{2(|e|.UAB +WdA)}{m}}==> v=12,3.10^7(m/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT luong tu anh sag.can giup
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 03:05:22 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
cho e xin dap an phan b voi thay oi


Tiêu đề: Trả lời: BT luong tu anh sag.can giup
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:35:10 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
cho e xin dap an phan b voi thay oi

câu b) định lí động năng:

[tex]\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -\left|e \right|U_A_B[/tex]

vì [tex]U_A_B < 0[/tex] nên công điện trường là công cản.

[tex]v_A = v_0_m_a_x[/tex]

[tex]=> v_B = ...[/tex]