Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 11:39:55 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8100Tiêu đề: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:39:55 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại bài của Lam The Phong, do đăng không đúng topic nên bị xoá:

Mong Thầy cô giúp đỡ em một số bài toán điện này. em  làm hoài mà không có kết quả.

P/S: Lần sau em hãy đăng topic khác khi hỏi bài, 7 topic tiến tới đề thi 2012 không phải nơi nhờ giúp giải bài.Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:09:21 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại bài của Lam The Phong, do đăng không đúng topic nên bị xoá:

Mong Thầy cô giúp đỡ em một số bài toán điện này. em  làm hoài mà không có kết quả.


Cấu 1:
HD em tự giải nhé.
Nhìn vào pha ud và uc ==> độ lệch pha ud so với i [tex]==> \varphi_{d}=\pi/6==>Ur = U/2 ,UL=U\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]cos(\varphi)=\frac{Ur+UR}{U} (U=\sqrt{(UL-Uc)^2+(Ur+UR)^2}[/tex]
Câu 2: coi xem còn thiếu GT gì?
Câu 3:
+Bạn dùng CT [tex]\omega=2\pi.n.p[/tex] để tìm [tex]\omega1 và \omgea2[/tex]
+ Vì cùng I nên : [tex]\frac{(k.n1)^2}{(ZL1-ZC1)^2+R^2}=\frac{(k.n2)^2}{(ZL2-ZC2)^2+R^2}[/tex]
thế [tex]\omega1[/tex] và [tex]\omega 2[/tex] vào tìm L


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:33:13 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại bài của Lam The Phong, do đăng không đúng topic nên bị xoá:
cau 4:
+ [tex]\varphi_i1-\varphi_i2=\pi/6 ==> \varphi_i1-\varphi_u  + \varphi_u - \varphi_i2 = \pi/6[/tex]
[tex]==> -\varphi_1 + \varphi_2=\pi/6[/tex]
+ Mặt khác [tex]tan(\varphi_1)=\frac{100}{R}[/tex] và [tex]tan(\pi/6+\varphi_1)=\frac{300}{R}[/tex]
==> lập tỷ số bạn tìm được [tex]\varphi_1 ==> R[/tex]