Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 07:50:06 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8096Tiêu đề: nhờ các bạn giải giúp bài nay nha
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 07:50:06 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 11:   Hai nguồn sóng S1; S2 dao động cung pha và cách nhau 8 cm. Về một phía của S1 S2 lấy thêm hai điểm S3 S4 sao cho S3 S4 = 4   cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4
. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là   2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là  bao
nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.
   A:  6  2  cm  B:  3  2  cm  C:  2  2  cm  D:  4 cm

cam ơn nhiêu nha


Tiêu đề: Trả lời: nhờ các bạn giải giúp bài nay nha
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:01:28 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 11:   Hai nguồn sóng S1; S2 dao động cung pha và cách nhau 8 cm. Về một phía của S1 S2 lấy thêm hai điểm S3 S4 sao cho S3 S4 = 4   cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4
. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là   2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là  bao
nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.
   A:  6  2  cm  B:  3  2  cm  C:  2  2  cm  D:  4 cm

cam ơn nhiêu nha

bài này thầy Quang Dương đã từng giải . bạn xem tại đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33686#msg33686


Tiêu đề: Trả lời: nhờ các bạn giải giúp bài nay nha
Gửi bởi: kydhhd trong 08:07:04 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Hai nguồn sóng S1; S2 dao động cung pha và cách nhau 8 cm. Về một phía của S1 S2 lấy thêm hai điểm S3 S4 sao cho S3 S4 = 4   cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4
. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là   2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là  bao
nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.
   A:  6  2  cm  B:  3  2  cm  C:  2  2  cm  D:  4 cm
ĐK S3 và S4 phải là xcực đại thứ 2 và -2 [tex]S4S1-S4S2=2k\lambda[/tex]
O và I là trung điểm S1S2 và S3S4
[tex]\sqrt{OI^{2}+6^{2}}-\sqrt{OI^{2}+2^{2}}=4\Rightarrow OI=0[/tex]
Đề sai rồi