Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: chita trong 06:51:11 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8093Tiêu đề: bài toán về lượng giác
Gửi bởi: chita trong 06:51:11 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Mình có bài này, các bạn giải giúp mình nha, cảm ơn

1.Cho  sinx= 1/căn 3(90<x<180). Hãy tính A= (tanx -1)/(tanx+1)

2.Chứng minh rằng: cos bìnhx - sin (30 + x).cos(60 + x) = 3/4.

Tiêu đề: Trả lời: bài toán về lượng giác
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:00:23 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

1.Cho  sinx= 1/căn 3(90<x<180). Hãy tính A= (tanx -1)/(tanx+1)


sinx= 1/căn 3 [tex]\Rightarrow \left|cosx \right|=\sqrt{1-sin^2x}=\frac{\sqrt{6}}{3}
[/tex]
(90<x<180) [tex]\Rightarrow cosx =-\frac{\sqrt{6}}{3}[/tex]
[tex]A=\frac{tãn-1}{tanx+1}=\frac{sinx-cosx}{sinx+cosx}=-3+2\sqrt{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài toán về lượng giác
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:49:05 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

2.Chứng minh rằng: cos bìnhx - sin (30 + x).cos(60 + x) = 3/4.

Vế trái <-->[tex]\frac{1+cos2x}{2} -\frac{1}{2}(sin(\frac{II}{2}+2x) -sin\frac{II}{6})[/tex]
[tex]\frac{1+cos2x}{2} -\frac{1}{2}(cos2x -\frac{1}{2})[/tex]=1/2 +1/4 =3/4=VP -->DPCM