Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 10:22:58 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8091Tiêu đề: Một bài toán về sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: dinh383 trong 10:22:58 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2
, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách
đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Nếu không đặt bản thuỷ tinh mà đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất lỏng có chiết suất n', người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 0,45mm. Tính chiết suất n' của chất
lỏng ?  
  A:   1,5   B:  1,33  C:  1,4   D:  1,6

cảm ơn các bạn 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:30:07 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Tôi nhắc nhở bạn điều này, tên topic phải thật ngắn gọn, nãy giờ topic nào bạn đăng tôi cũng phải sửa lại tên cho ngắn bớt.

Tên ban đầu là: Vật Lý 12 Một bài toán về sóng ánh sáng cần giải đáp cảm ơn các bạ là quá dài nên mất chữ n ở từ cuối cùng đi.

Bạn hãy xem tên tôi sửa lại và cả dòng màu đỏ mà tôi ghi vào bài. Sau này nhớ rút kinh nghiệm mà đặt tên ngắn gọn thôi.

Không cần thiết phải ghi Vật Lý 12, bạn đăng ở mục lớp mấy thì người đọc nhìn qua là thấy rồi, còn chuyện cảm ơn thì tốt nhất ghi trong bài để tên topic ngắn gọn.

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:42:53 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
[tex]i=\frac{\lambda D}{n.a}\Rightarrow n=\frac{\lambda D}{i.a}=\frac{0,6.10^{-6}1}{0,45.10^{-3}10^{-3}}=1,33[/tex]