Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 08:48:11 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8088Tiêu đề: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 08:48:11 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Câu 1:HAi khe I-âng S1 và S2 đặt cách màn một đoạn bằng 1,5  m.ánh sáng đơn sắc chiếu vào 2 khe có bước sóng [tex]\lambda[/tex].Đặt lăng kính có góc chiết quang A=8* , chiết suất n=1,33 chắn đường đi của tia sáng từ hai khe đến màn (S2 phía đáy lăng kính ).Hệ vân giao thoa dịch chuyển về phía nào một đoạn bao nhiêu?
A.về S2 6,915               B.về S1 5,5 cm                 C.về S1 4,45cm                          D.về S2 5,9115

Câu 2:Chiếu bức xạ thích hợp vào tâm của catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron là 7.10^5 (m/s) .Đặt hiệu điện thế giữa Anot và catot là Uak= 4 (V).coi anot và catot là các bản song song và cách nhau một khoảng d=2(cm).BÁn kính lớn nhất của miền trên anot có electron quang điện đập vào là ?
A.2.3605                    B.0.3482                            C.3.382                                D.0.59

Câu 3:Trong phản ứng phân hạch Urani (235U) năng lượng trung bình tỏa ra khi một hạt nhân Urani bị phân hạch là 200Mev.Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani , có công suất 500000(KW), Hiệu suất 20% .LƯợng nhiên liệu tiêu thụ hằng năm là?
A.961,28 kg                   B.1352,5 kg                             C.1121 Kg                             D.1421 kg


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: daizano trong 09:37:02 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
câu 2: Rmax=2d[tex]\sqrt{\frac{U_h}{U_{ak}}}[/tex]
=>A
Câu 3:P*t=E
[tex]\Rightarrow 5*10^8*0,3*86400*365=\frac{m}{235}*6,02*10^{23}*200*1,6*10^{-13}
[/tex]

=>A


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 06:20:39 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 4: Chiếu chùm sáng hẹp Gồm hai bức xạ vàng và lam từ trong nước ra không khí sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần .Nhận định nào sau đây là đúng ?
A.Tia vàng đi là là mặt phân cách còn tia lam đi gần pháp tuyến
B.cả 2 tia cùng có góc khúc xạ như nhau
C.tia lam đi RA xa pháp tuyến hơn
D.tia vàng đi ra xa pháp tuyến hơn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:37:50 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu 4: Chiếu chùm sáng hẹp Gồm hai bức xạ vàng và lam từ trong nước ra không khí sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần .Nhận định nào sau đây là đúng ?
A.Tia vàng đi là là mặt phân cách còn tia lam đi gần pháp tuyến
B.cả 2 tia cùng có góc khúc xạ như nhau
C.tia lam đi RA xa pháp tuyến hơn
D.tia vàng đi ra xa pháp tuyến hơn

nhìn qua nhận thấy ngay câu C & D có cấu trúc câu giống nhau => Đ,án nằm trong 2 câu này.
đỏ cam vàng lục lam.... => vàng lệch ít lam lệch nhiều
Đ.án C


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 09:56:12 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
giúp e câu này nữa ạ!
Hai cực của máy phát điện xoay chiều được nối với mạch xoay chiều RLC . Khi Roto của máy phát quay với tốc độ 100 vòng/s hoặc 200 vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng giá trị.Khi ro to quay với tốc độ bao nhiêu để dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại?
A.178,885 vòng/s                  B.169,7 vòng/s                          C.126,5 vòng/s                          D.141.42 vòng/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:02:41 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
[tex]\omega = \sqrt{\omega _1\omega _2}=141,42[/tex] vòng/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:07:06 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
giúp e câu này nữa ạ!
Hai cực của máy phát điện xoay chiều được nối với mạch xoay chiều RLC . Khi Roto của máy phát quay với tốc độ 100 vòng/s hoặc 200 vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng giá trị.Khi ro to quay với tốc độ bao nhiêu để dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại?
A.178,885 vòng/s                  B.169,7 vòng/s                          C.126,5 vòng/s                          D.141.42 vòng/s

câu này có thầy đã chứng mình rồi mà mình không nhớ thầy là ai( xin lỗi thầy!)
công thức cuối cùng là

[tex]\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} = \frac{2}{n_0^2}[/tex]

[tex]\Rightarrow n_0 = 178,88 vong/s[/tex]


n0 là tốc độ roto làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:14:17 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu này thầy Dương giải rồi, xem bài bên dưới:


mot may phat dien xoay chieu mot pha co R khong dang ke, duoc mac mach ngoai la mot doan mach mac noi tiep gom dien R thuan, tu dien C va cuon cam thuan L. Khi toc do quay cua r la n1 va n2 thi I hieu dung trong mach co cung gia tri. Khi toc do quay la n0 thi I hieu dung trong mach dat gia tri cuc dai. Moi lien he giua n1 , n2 va n0 la:
(mong thay co va cac ban thong cam vi khong co phong tieng viet)


Biên độ cường độ dòng điện trong mạch :

[tex]I_{0} = \frac{NBS\omega }{\sqrt{R^{2} +(L\omega -\frac{1}{C\omega })^{2}}}[/tex]

Hay : [tex]\left( \frac{NBS}{I_{0}}\omega ^{2}\right)^{2} = R^{2}.\omega ^{2} +(L\omega ^{2}-\frac{1}{C})^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \left[L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \right]\omega ^{4} +\left(R^{2} - \frac{2L}{C} \right)\omega ^{2} + \frac{1}{C^{2}} = 0[/tex]  (1)

Đặt : [tex] \left[L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \right] = a[/tex]  ; [tex]\left(R^{2} - \frac{2L}{C} \right)= b[/tex]  ; [tex]\frac{1}{C^{2}} = c[/tex] 

Mặt khác để (1) có nghiệm ta có :[tex]\Delta = b^{2} - 4ac \geq 0 \Leftrightarrow a\leq \frac{b^{2}}{4c}[/tex]

Biến đổi ta được : [tex]L^{2} - \left( \frac{NBS}{I_{0}}\right)^{2} \leq \left( \frac{R^{2}C}{2}-L\right)^{2}[/tex]

[tex]I_{0}\leq \frac{NBS}{\sqrt{L^{2}-(R^{2}C/2 - L)^{2}}}[/tex]

Biên độ dòng điện cực đại khi dấu = xảy ra . Lúc này (1) có nghiệm kép [tex]\frac{2}{\omega _{0}^{2}} = \frac{2\omega _{0}^{2}}{\omega _{0}^{4}} = - \frac{b}{c}[/tex]

Theo giả thiết hai giá trị [tex]\omega _{1}^{2}[/tex] và [tex]\omega _{2}^{2}[/tex] là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có :

[tex]\frac{1}{\omega _{1}^{2}} + \frac{1}{\omega _{2}^{2}}= - \frac{b}{c}} [/tex]


Vậy để dòng điện cực đại rôto phải quay với tần số n0 mà : [tex]\frac{1}{n_{1}^{2}} + \frac{1}{n _{2}^{2}}= \frac{2}{n _{0}^{2}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:50:08 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Đây là dạng bài điện xoay chiều khảo sát I theo omega.nên em có thể biến đổi về dạng:
I=(tử là hằng số)/(mẫu số).
Rồi biện luận mẫu số. trong trường hợp này, Em đưa mẫu số về phương trình bậc hai của omega và đồ thị của mẫu số theo omega là đường parabol nên ta có:
omega1+omega2 =2omega0 ( trong đó omega0 là giá trị ứng với Imax). Biến đổi cũng Ra kết quả như thầy Dương đã giải


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 08:22:46 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
câu 5:con lắc xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,2Kg và lò xo có độ cứng  K=20N/m .vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01 . từ vị trí lò xo không biến dạng , truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo .lúc gia tốc đổi chiều lần đầu tiên thì vật có vận tốc .
A.1 m/s                B.0,98                             C.1.01                        D.0.99


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: kydhhd trong 10:00:04 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
VT cân băng mới của con lắc:[tex]x=\frac{\mu m.g}{k}=10^{-3}m[/tex]
khi con lắc qua vi trí cân băng mới x thì gia tốc đổi chiều lần đầu tiên, bảo toàn năng lượng ta có
[tex]\frac{1}{2}mv^{2}=\frac{1}{2}kx^{2}+\frac{1}{2}mv'^{2}+Amasat\Rightarrow 0,2.1=20.10^{-6}+0,2.v'^{2}+2.0,01,0,2.10.10^{-3}\Rightarrow v'=0,99m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 12:08:22 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
VT cân băng mới của con lắc:[tex]x=\frac{\mu m.g}{k}=10^{-3}m[/tex]
khi con lắc qua vi trí cân băng mới x thì gia tốc đổi chiều lần đầu tiên, bảo toàn năng lượng ta có
[tex]\frac{1}{2}mv^{2}=\frac{1}{2}kx^{2}+\frac{1}{2}mv'^{2}+Amasat\Rightarrow 0,2.1=20.10^{-6}+0,2.v'^{2}+2.0,01,0,2.10.10^{-3}\Rightarrow v'=0,99m/s[/tex]


bạn ơi VTCB mới cậu tính như kia là chỉ xét trong 1/4 chu kì rồi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: kydhhd trong 12:15:40 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
gia tốc luôn hướng về VTCB, vật từ VTCB cũ sang VTCB mới thì gia tốc đổi chiều luôn, vẽ hình sẽ thấy


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 12:18:28 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
gia tốc luôn hướng về VTCB, vật từ VTCB cũ sang VTCB mới thì gia tốc đổi chiều luôn, vẽ hình sẽ thấy

Mình không hiểu lắm ..theo giả thiết vật bắt đầu xuất phát từ VTCB ( chiều dương ) đến thi gia tốc đổi chiều thì đến VTCB mới ( chiều âm) thì xét trong 1/2 chu kì thì biên độ phải giảm 1 đoạn X=2FC/k chứ !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: kydhhd trong 12:31:10 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
bạn xem hình của Quykiênsầu vẽ, nhưng bài này điểm bắt đầu từ VTCB cũ nhs ko phải ở bien
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817.msg36482#msg36482


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 03:42:13 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Chiếu chùm sáng hẹp Gồm hai bức xạ vàng và lam từ trong nước ra không khí sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần .Nhận định nào sau đây là đúng ?
A.Tia vàng đi là là mặt phân cách còn tia lam đi gần pháp tuyến
B.cả 2 tia cùng có góc khúc xạ như nhau
C.tia lam đi RA xa pháp tuyến hơn
D.tia vàng đi ra xa pháp tuyến hơn


từ đỏ đến tím thì tia tím bị lệch nhiều nhất, còn tia đỏ bị lệch ít nhất
nên chòn đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:47:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 6:Các mức năng lượng của nguyên tử HIDRO ở trạng thái dừng được xác định bằng công  thức [tex]En=-\frac{13,6}{n^{2}}[/tex] ,với n là các số nguyên 1,2,3,4...nguyên tử HIDRO ở trạng thái cơ bản ,được kích thích và có bán kính quỹ đạo tăng 9 lần .bước sóng của bức xạ có mức năng lượng lớn nhất là?
A.[tex]0.657\mu m[/tex]                  B.[tex]0.121\mu m[/tex]                C.[tex]0.013\mu m[/tex]         D.[tex]0.103\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:53:12 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 7:Mạch chọn sóng của máy thu vố tuyến gồm cuộn cảm L=1,5mH và tụ xoay có Cmin=50PF đến Cmax =450PF.biết có thể xoay bản di động từ 0 đến 180*.để bắt được bước sóng 1200m thì từ vị trí Cmin cần phải xoay bản di động 1 góc bằng ?
A.55,21*                      B.154,28*                             C.38,57*                            D.99*


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:05:59 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 6:Các mức năng lượng của nguyên tử HIDRO ở trạng thái dừng được xác định bằng công  thức [tex]En=-\frac{13,6}{n^{2}}[/tex] ,với n là các số nguyên 1,2,3,4...nguyên tử HIDRO ở trạng thái cơ bản ,được kích thích và có bán kính quỹ đạo tăng 9 lần .bước sóng của bức xạ có mức năng lượng lớn nhất là?
A.[tex]0.657\mu m[/tex]                  B.[tex]0.121\mu m[/tex]                C.[tex]0.013\mu m[/tex]         D.[tex]0.103\mu m[/tex]

Nguyên tử từ trạng thái cơ bản ---> quỹ đạo tăng 9 lần ---> lên mức năng lượng [tex]E_3[/tex]
=> [tex]\frac{hc}{\lambda }=E_3-E_1 \Rightarrow \lambda =\frac{hc}{E_3-E_1}=\frac{6,625.10^{-34}.3^8}{13,6(1-\frac{1}{9}).1,6.10^{-19}}=0,103 \mu m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:14:44 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 7:Mạch chọn sóng của máy thu vố tuyến gồm cuộn cảm L=1,5mH và tụ xoay có Cmin=50PF đến Cmax =450PF.biết có thể xoay bản di động từ 0 đến 180*.để bắt được bước sóng 1200m thì từ vị trí Cmin cần phải xoay bản di động 1 góc bằng ?
A.55,21*                      B.154,28*                             C.38,57*                            D.99*
Từ [tex]\lambda = 1200m \Rightarrow C = 270 pF[/tex]
[tex]1^o[/tex] ứngvới [tex]\frac{450-50}{180}=\frac{20}{9} (pF)[/tex]
Suy ra cần xoay: [tex]\frac{270-50}{\frac{20}{9}}=99^o[/tex]

 Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu t rong đề thi thử !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:17:09 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 7:Mạch chọn sóng của máy thu vố tuyến gồm cuộn cảm L=1,5mH và tụ xoay có Cmin=50PF đến Cmax =450PF.biết có thể xoay bản di động từ 0 đến 180*.để bắt được bước sóng 1200m thì từ vị trí Cmin cần phải xoay bản di động 1 góc bằng ?
A.55,21*                      B.154,28*                             C.38,57*                            D.99*
+ công thức tính [tex]C=\frac{20}{9}.\alpha+50 (PF)[/tex]
+ [tex]\lambda=1200=2\pi.3.10^8.\sqrt{LC} ==> C ==> \alpha[/tex]