Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 07:47:19 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8086Tiêu đề: hạt nhân !!! mọi người xem giùm em với !?
Gửi bởi: ttc_94 trong 07:47:19 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1. Cho proton có động năng Kp = 1.46MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng, năng lượng tỏa ra của pứ bằng bao nhiêu
G: có M(trước) = 24.192u   M(sau) = 2mX = 8.0030u
⇒ ΔE = (M(trước) – M(sau) ) × c² = 17.22 MeV
không phụ thuộc vào động năng của Kp
======
2.dùng hạt proton có động năng 5.45 MeV bắn vào hạt nhân  ₄Be⁹ đứng yên tạo ra hạt nhân X và hạt α  . α  bay theo phương vuông góc vs proton và động năng 4MeV, tính động năng lấy khối lượng = số khối, năng lượng tỏa ra pứ :
Đs: 2.125MeV, phụ thuộc vào động năng Kp
======

Mọi người giải thích giùm em năng lượng tỏa ra hay thu vào có phụ thuộc vào động năng của các hạt ko ạ
như bài 1 họ ko cho khối lượng các hạt nhân ?!?!!>
Cảm ơn mn  :D


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân !!! mọi người xem giùm em với !?
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:10:24 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1. Cho proton có động năng Kp = 1.46MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng, năng lượng tỏa ra của pứ bằng bao nhiêu
G: có M(trước) = 24.192u   M(sau) = 2mX = 8.0030u
⇒ ΔE = (M(trước) – M(sau) ) × c² = 17.22 MeV
không phụ thuộc vào động năng của Kp
======
2.dùng hạt proton có động năng 5.45 MeV bắn vào hạt nhân  ₄Be⁹ đứng yên tạo ra hạt nhân X và hạt α  . α  bay theo phương vuông góc vs proton và động năng 4MeV, tính động năng lấy khối lượng = số khối, năng lượng tỏa ra pứ :
Đs: 2.125MeV, phụ thuộc vào động năng Kp
======

Mọi người giải thích giùm em năng lượng tỏa ra hay thu vào có phụ thuộc vào động năng của các hạt ko ạ
như bài 1 họ ko cho khối lượng các hạt nhân ?!?!!>
Cảm ơn mn  :D
Công thức đầy đủ của định luật bảo toàn năng lượng trong phản ứng hạt nhân là:[tex]m_{tr}.c^{2}+K_{X}+K_{Y}=m_{s}.c^{2}+K_{A}+K_{B}\Rightarrow (m_{tr}-m_{s}).c^{2}=K_{A}+K_{B}-K_{X}-K_{Y}[/tex]
Từ công thức này chắc bạn tự tìm được câu trả lời. Tùy vào bài toán để cho đơn giản người ta giả sử như vậy thôi bạn ạ! Đó là suy nghĩ nhỏ của tôi nếu có gì sai sót mong các thầy cô bổ sung thêm.


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân !!! mọi người xem giùm em với !?
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:53:03 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
1. Cho proton có động năng Kp = 1.46MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng, năng lượng tỏa ra của pứ bằng bao nhiêu
G: có M(trước) = 24.192u   M(sau) = 2mX = 8.0030u
⇒ ΔE = (M(trước) – M(sau) ) × c² = 17.22 MeV
không phụ thuộc vào động năng của Kp
======
2.dùng hạt proton có động năng 5.45 MeV bắn vào hạt nhân  ₄Be⁹ đứng yên tạo ra hạt nhân X và hạt α  . α  bay theo phương vuông góc vs proton và động năng 4MeV, tính động năng lấy khối lượng = số khối, năng lượng tỏa ra pứ :
Đs: 2.125MeV, phụ thuộc vào động năng Kp
======

Mọi người giải thích giùm em năng lượng tỏa ra hay thu vào có phụ thuộc vào động năng của các hạt ko ạ
như bài 1 họ ko cho khối lượng các hạt nhân ?!?!!>
Cảm ơn mn  :D

Để hiểu hơn về giả thiết loại : lấy khối lượng = số khối , em xem thêm tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7296.msg34184#msg34184)

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào của một phản ứng hạt nhân được xác định bởi : [tex]\Delta E = ( M_{t} - M_{s} )c^{2}[/tex] không phụ thuộc vào động năng của các hạt tham gia phản ứng !