Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: watashi trong 05:23:52 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8085Tiêu đề: Một bài về dòng điên xoay chiều...
Gửi bởi: watashi trong 05:23:52 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
  Thầy và các bạn xem giùm mình bài này với
    Đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở thuần nối tiếp cuộn dây thuần cảm và đoạn MB chỉ chứa tụ điện C.  [tex]u_{AM}=cos100\pi t [/tex]    và  [tex] u_{MB}=cos(100\pi t-\pi /{2})[/tex]  . Biểu thức hiệu điện thế [tex]u_{AB}[/tex] là:
 ĐA là :[tex]u_{AB}=2cos(100\pi t+\pi /3)[/tex]
Nhưng ở bài này, [tex]u_{MB}=cos(100\pi t-\pi /{2})[/tex] thì [tex]\varphi _{i}=0[/tex] còn [tex]\varphi _{AM}=0 [/tex]  là ko thể
 vì [tex]u_{AM}^{2}=u_{r}^{2}+u_{L}^{2} [/tex], thì [tex] \varphi khác 0 [/tex] trong trường hợp này mà.
ĐÚng ko ạ???Tiêu đề: Trả lời: Một bài về dòng điên xoay chiều...
Gửi bởi: kydhhd trong 06:09:41 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Uam không thể vuông pha với Umb, đề sai rồi