Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 04:45:09 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8083Tiêu đề: Đề thi thử THPT Hà Tĩnh
Gửi bởi: quark trong 04:45:09 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Thầy cô và các bạn giúp em vài câu sau. Em xin cảm ơn

Câu 6: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng
 
DA.can(2eU/m)

Câu 18: Trong quá trình dao động điều hoà của con lắc đơn, nhận định nào sau đây là sai ?
A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật. B. Khi góc hợp bởi phương dây treo và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả nặng tăng. C. Chu kỳ dao động bé của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn nhỏ hơn trọng lượng của vật

Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện có điện dung C = 100µF. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = Uo.cos(100t)V, t tính bằng giây. Đồ thị biểu diễn quan hệ toán học giữa điện áp hai đầu tụ điện uC và điện áp hai đầu điện trở uR trong hệ toạ độ vuông góc OuRuC có dạng
 
A. đường tròn.    B. đường elip, tâm sai ecan(1-1/pi^2)
 
C. hình sin.    D. một đoạn thẳng, hệ số góc k = – 1
Câu 30: Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân đượcnhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể;
các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân.    B. 324 hộ dân.    C. 252 hộ dân.    D. 180 hộ dân.
Câu 33: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng  m=5 kg , đang dao
 động điều hòa với biên độ A = 2,0cm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm vật m qua vị trí mà động năng bng thế năng, một vật nhỏ khối lượng mo=m/2 rơi thẳng đứng và dín vào m
. Khi qua vị trí cân bằng,hệ m+mo có tốc độ
A. 12can5cm/s   B. 4can30 cm/s.    C. 25 cm/s.    D. 20 cm/s.Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Hà Tĩnh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:43:43 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Câu 30: Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân đượcnhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể;
các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho
A. 164 hộ dân.    B. 324 hộ dân.    C. 252 hộ dân.    D. 180 hộ dân.
Hầu hết các câu trên đều có trên diễn đàn em nên tìm trên diễn đàn nhé? có bài câu 30 thấy lạ nên HD.
(x là công suất tiêu thụ 1 hộ, k số hộ khi điện áp tăng lên 3U)
[tex]P=P_{tt}+\frac{RP^2}{U^2}[/tex]
[tex]TH1 : P=36x+\frac{RP^2}{U^2}(1)[/tex]
[tex]TH2 : P=144x+\frac{RP^2}{4U^2}(2)[/tex]
[tex]TH3 : P=kx+\frac{RP^2}{9U^2}(3)[/tex]
Từ (1),(2) ==> x = 3P/540
Từ (1),(3) ==> 8P=9kx-36x=(9k-36).3P/540
==> k=164 hộ


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Hà Tĩnh
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:22:07 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Thầy cô và các bạn giúp em vài câu sau. Em xin cảm ơn

Câu 6: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng
 


câu này anh QKS đã từng giải r. bạn xem nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7138.msg33199#msg33199


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Hà Tĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:34:44 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Câu 18: Trong quá trình dao động điều hoà của con lắc đơn, nhận định nào sau đây là sai ?
A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật. B. Khi góc hợp bởi phương dây treo và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả nặng tăng. C. Chu kỳ dao động bé của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn nhỏ hơn trọng lượng của vật

đáp án D. khi qua vị trí cân bằng [tex]T_m_a_x = mg(3 - 2cos\alpha _0) > mg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Hà Tĩnh
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:47:13 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Thầy cô và các bạn giúp em vài câu sau. Em xin cảm ơn

Câu 33: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng  m=5 kg , đang dao
 động điều hòa với biên độ A = 2,0cm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm vật m qua vị trí mà động năng bng thế năng, một vật nhỏ khối lượng mo=m/2 rơi thẳng đứng và dín vào m
. Khi qua vị trí cân bằng,hệ m+mo có tốc độ
A. 12can5cm/s   B. 4can30 cm/s.    C. 25 cm/s.    D. 20 cm/s.


Đầu tiên ta sử dụng định luật bảo toàn năng lượng tính v và x tại vị trí động năng bằng thế năng.[tex]W_{d}+W_{t}=W[/tex]
Tại vị trí Wđ=Wt ta có:[tex]2W_{t}=W\Rightarrow 2.\frac{1}{2}k.x^{2}=\frac{1}{2}k.A^{2}\Rightarrow x=\frac{A}{\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}(cm)[/tex]
Và [tex]2W_{d}=W\Rightarrow 2.\frac{1}{2}mv^{2}=\frac{1}{2}k.A^{2}\Rightarrow v=\frac{\omega A}{\sqrt{2}}[/tex]
Theo định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang ta có: m.v=(m+m0).v' Vậy v'=2.v/3. Từ đó bạn áp dụng hệ thức độc lập ta sẽ có:[tex]x^{2}+\frac{v'^{2}}{\frac{k}{(m+m_{0})}}=A'^{2}\Rightarrow \frac{k}{(m+m_{0})}.x^{2}+v'^{2}=\frac{k}{(m+m_{0})}.A'^{2}=v'_{max}^{2}[/tex]
Bạn cố gắng tính tiếp nhé! Mình buồn ngủ quá!