Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 12:57:25 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8076Tiêu đề: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:57:25 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1/Điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 8cm,trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng giống nhau,có bước sóng 0,8cm.Điểm M trên đường trung trực của AB,dao động cùng pha với điểm C và gần C nhất thì cách C khoảng bằng bao nhiêu?
A.0,94  B.0,95  C.0,93  D.0,91
2/Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau A ,B trên mặt nước.Khoảng cách 2 nguồn là AB=16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng là 4cm.Trên đường thẳng xx' song song AB,cách AB khoảng = 8cm,gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là:
A.2cm  B.3cm  C.1,5cm  D.1,42cm
 
  Hix giải mãi không ra,mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:53:03 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1/Điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 8cm,trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng giống nhau,có bước sóng 0,8cm.Điểm M trên đường trung trực của AB,dao động cùng pha với điểm C và gần C nhất thì cách C khoảng bằng bao nhiêu?
A.0,94  B.0,95  C.0,93  D.0,91

Ta có AC = BC = 10 lamđa. Nghĩa là C cùng pha với các nguồn ! Điểm dao động cùng pha với điểm C ( cùng pha với các nguồn  ) phải cách các nguồn những khoảng d = k lamđa.

Gọi H là trung điểm của AB ta có [tex]HC = AB\frac{\sqrt{3}}{2} = 5\lambda \sqrt{3}[/tex]

+ TH 1 : Điểm gần C nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán có :  AM = BM = 9 lamđa.

[tex]HM = \sqrt{AM^{2}- (AB/2)^{2}} \sqrt{(9\lambda )^{2} -(5\lambda )^{2}} = \lambda \sqrt{56}[/tex]

Khoảng cách cần tìm [tex]MC = HC -HM = (5 \sqrt{3} -\sqrt{56})\lambda [/tex]

+ TH 2 : Điểm gần C nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán có :  AM = BM = 11 lamđa.

[tex]HM = \sqrt{AM^{2}- (AB/2)^{2}} \sqrt{(11\lambda )^{2} -(5\lambda )^{2}} = \lambda \sqrt{96}[/tex]

Khoảng cách cần tìm [tex]MC = HM -HC = (6\sqrt{6} - 5 \sqrt{3} )\lambda [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:23:48 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

2/Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau A ,B trên mặt nước.Khoảng cách 2 nguồn là AB=16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng là 4cm.Trên đường thẳng xx' song song AB,cách AB khoảng = 8cm,gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là:
A.2cm  B.3cm  C.1,5cm  D.1,42cm
  
 

M là điểm dao động với biên độ cực tiểu [tex]\Rightarrow AM-BM= k \frac{\lambda }{2}[/tex]

Với k = 1, 3, 5, 7, 9, ...

k/cách từ M đến C là nhỏ nhất [tex]\Rightarrow k=1[/tex] .
Hình vẽ. [tex]\sqrt{8^2 + (8+x)^2}-\sqrt{8^2 + (8-x)^2}=\frac{\lambda }{2}[/tex]
dò ngiệm = máy tính => Đ.án D


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Biệt Đội Gà Bay trong 02:07:46 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
dò nghiệm làm sao vậy bạn thank


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:21:50 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
dò nghiệm làm sao vậy bạn thank
bạn có máy tính ở đó chứ. thường chỉ dò nghiệm đc với các máy 570 fx,plus,vinacal,Rx...

vs biểu thức mình nói với bạn thì bạn viết pt ra, sau đó ấn shift calc =

VD bạn định dò ngiệm của pt x=2x+1 thì ấn
anpha   )   {X}  anpha  calc  {=}  2   anpha   )  +  1  shift  calc   =

đợi 1 lúc là OK


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài sóng cơ khó
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:04:16 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012

2/Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau A ,B trên mặt nước.Khoảng cách 2 nguồn là AB=16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng là 4cm.Trên đường thẳng xx' song song AB,cách AB khoảng = 8cm,gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là:
A.2cm  B.3cm  C.1,5cm  D.1,42cm
 
 

M là điểm dao động với biên độ cực tiểu [tex]\Rightarrow AM-BM= k \frac{\lambda }{2}[/tex]

Với k = 1, 3, 5, 7, 9, ...

k/cách từ M đến C là nhỏ nhất [tex]\Rightarrow k=1[/tex] .
Hình vẽ. [tex]\sqrt{8^2 + (8+x)^2}-\sqrt{8^2 + (8-x)^2}=\frac{\lambda }{2}[/tex]
dò ngiệm = máy tính => Đ.án D


 Thầy ơi cho em hỏi khoảng cách giữa 2 điểm dao động cực tiểu là :[tex] d_2-d_1=(k+0,5)\lambda /2 [/tex] mà thầy