Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 10:53:03 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8075Tiêu đề: Truyền tải điện năng khó
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:53:03 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
1/Một máy biến thế lý tưởng có 2 cuộn dây.Khi nối cuộn 1 với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=110V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 là U2=220V.Vậy nếu nối 2 cuộn với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2=220V thì điện áp hiệu dụng đo được ở cuộn 1 là:
A.55V   B.51V   C.20V   D.35V
2/Một máy phát cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp hai cực của máy phát là U1=2000V.Biết dòng điện cùng pha với điện áp.Dòng điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có hiệu suất 97,5%.Cuộn sơ cấp gồm 160 vòng,cuộn thứ cấp có 1200 vòng .Cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R = 10ôm.Tính hiệu suất truyền tải điện năng?
A.21,88  B.10,88  C.90,88   D.12,88
3/Một máy hạ áp,cuộn dây sơ cấp có N1=440 vòng và điện trở r1=7,2ôm , cuộn thứ cấp N2=254 vòng và điện trở r2=2,4ôm.Mắc vào cuộn thứ cấp một điện trở R=20ôm,coi mạch điện là khép kín hao phí dòng fucô không đáng kể.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=220V.Xác định hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu tải R?
A.106,8V   B.102,8V   C.107,8V   D.108,8V 
   
  Mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn!!!


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 12:08:47 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1/Một máy biến thế lý tưởng có 2 cuộn dây.Khi nối cuộn 1 với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=110V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 là U2=220V.Vậy nếu nối 2 cuộn với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2=220V thì điện áp hiệu dụng đo được ở cuộn 1 là:
A.55V   B.51V   C.20V   D.35V

bạn xem lại có đánh nhằm U2 = 220V không?nối 2 cuộn hay cuộn 2? vì cuộn thứ 2 có số vòng gấp đôi cuộn thứ 1. nên lúc sau, nếu U2 = 220V thì U1 = 110V


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 12:24:19 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
2/Một máy phát cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp hai cực của máy phát là U1=2000V.Biết dòng điện cùng pha với điện áp.Dòng điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có hiệu suất 97,5%.Cuộn sơ cấp gồm 160 vòng,cuộn thứ cấp có 1200 vòng .Cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R = 10ôm.Tính hiệu suất truyền tải điện năng?
A.21,88  B.10,88  C.90,88   D.12,88

[tex]P_1 = U_1I_1 \Rightarrow I_1 = 10^3 A[/tex]

[tex]P_2 = 0,975P_1 \Leftrightarrow U_2I_2 = 0,975U_1I_1[/tex]

[tex]I_2 = 0,975I_1\frac{U_1}{U_2} = 0,975I_1\frac{N_1}{N_2} = 130A[/tex]

[tex]P_h_p = RI_2^2 = 0,169MW[/tex]

[tex]H = \frac{P_2 - P_h_p}{P_2} = \frac{1,95 - 0,169}{1,95} = 91,33[/tex] %
Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:10 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
1/Một máy biến thế lý tưởng có 2 cuộn dây.Khi nối cuộn 1 với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=110V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 là U2=220V.Vậy nếu nối 2 cuộn với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2=220V thì điện áp hiệu dụng đo được ở cuộn 1 là:
A.55V   B.51V   C.20V   D.35V
chỗ tô đen nên sửa lại nếu nối cuộn 2 với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=110V
Ta có :
[tex]TH1: \frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{2}[/tex]
[tex]TH2: \frac{U_2}{U_1}=\frac{N_2}{N_1}=\frac{2}{1}[/tex]
[tex]==> U_1=55V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng khó
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:09:47 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Dạ thầy giải quyết giùm em câu 3 luôn nha thầy, cảm ơn thầy cùng các bạn nhiều lắm