Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 07:52:52 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8071Tiêu đề: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 07:52:52 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức cường độ là [tex]i=Io.cos\left(\omega t-\frac{\Pi }{2} \right)[/tex] Io>0. Tính từ lúc t=0, điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó bằng nửa chu kì của dòng điện

Mong các thầy giải chi tiết giùm em hình như trên diễn đàn có 1 bài nhưng em xem không hiểu
  em cảm ơn nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:06:16 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức cường độ là [tex]i=Io.cos\left(\omega t-\frac{\Pi }{2} \right)[/tex] Io>0. Tính từ lúc t=0, điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó bằng nửa chu kì của dòng điện

Mong các thầy giải chi tiết giùm em hình như trên diễn đàn có 1 bài nhưng em xem không hiểu
  em cảm ơn nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!

Câu này hỏi nhiều lần trên forum rồi và Thầy Trieubeo đã giải nhiều rồi

Tóm lại chỉ cần tính tích phân của i thôi
[tex]\int_{0}^{T/2}{Iocos(wt -II/2)}[/tex] nhé -->q

Còn nếu tính đl trong time bất kỳ thì cũng tính như trên .Gọi Q là điện lượng qua TD trong time t --->Q=t/T.q  (Cái này của thầy Quang  :D) .


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:26:20 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
cho em xin link may bai da giai duoc khong a


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:17:26 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức cường độ là [tex]i=Io.cos\left(\omega t-\frac{\Pi }{2} \right)[/tex] Io>0. Tính từ lúc t=0, điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó bằng nửa chu kì của dòng điện

Mong các thầy giải chi tiết giùm em hình như trên diễn đàn có 1 bài nhưng em xem không hiểu
  em cảm ơn nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!


Chỗ tô xanh, chả hiểu nói gì hết. Có lẽ phải là: Tính từ lúc t=0, điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong nửa chu kì của dòng điện là ...


Xét trong khoảng thời gian vô cùng bé dt, điện lượng chạy qua mạch là dq = i.dt

Điện lượng cần tìm: [tex]Q = \int_{0}^{\frac{T}{2}}{I_{o}cos\left<\omega t-\frac{ \pi}{2} \right>}dt[/tex]

[tex]Q = \frac{I_{0}}{ \omega} sin \left<\omega t-\frac{ \pi}{2} \right> \mid ^{\frac{T}{2}}_{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow Q = 2 \frac{I_{0}}{ \omega}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:20:42 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Tính từ lúc  , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:32:12 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
em cung giai duoc chung do nhung dap an la [tex]\frac{\Pi Io}{\omega \sqrt{2}}[/tex]

 :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.)) :.))


Tiêu đề: Trả lời: giải chi tiết giùm em bài điện
Gửi bởi: thaiha7390 trong 07:28:59 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Cho em hỏi nếu cũng đề bài như trên mà tính từ t1=0 đến t2=7T/4 thì phải chia cận tích phân như thế nào?