Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 06:39:42 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8066Tiêu đề: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 06:39:42 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một con lắc lò xo có K=100N/m vật ặng 250g.Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn 20cm rồi thẻ nhẹ cho con lắc dao động.Hệ số ma sát giữa vật và thanh cứng nằm ngang là 0,3.Vận tốc cực đại đạt được trong nửa chu kỳ đầu là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:25:19 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một con lắc lò xo có K=100N/m vật ặng 250g.Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn 20cm rồi thẻ nhẹ cho con lắc dao động.Hệ số ma sát giữa vật và thanh cứng nằm ngang là 0,3.Vận tốc cực đại đạt được trong nửa chu kỳ đầu là?

vận tốc cực đại <=> gia tốc = 0.
=> [tex]F_{dh}=F_{ms}\Leftrightarrow Kx=\mu mg\Rightarrow x[/tex]
AD  định lý biến thiên cơ năng cho VT bđầu & VT V max.
[tex]\frac{k\Delta x_0^2}{2}-\left(\frac{k\Delta x^2}{2}+\frac{mv_{max}^2}{2} \right)=\mu mg(x-x_0)\Rightarrow v_{max}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:50:38 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một con lắc lò xo có K=100N/m vật ặng 250g.Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn 20cm rồi thẻ nhẹ cho con lắc dao động.Hệ số ma sát giữa vật và thanh cứng nằm ngang là 0,3.Vận tốc cực đại đạt được trong nửa chu kỳ đầu là?

vận tốc cực đại <=> gia tốc = 0.
=> [tex]F_{dh}=F_{ms}\Leftrightarrow Kx=\mu mg\Rightarrow x[/tex]
AD  định lý biến thiên cơ năng cho VT bđầu & VT V max.
[tex]\frac{k\Delta x_0^2}{2}-\left(\frac{k\Delta x^2}{2}+\frac{mv_{max}^2}{2} \right)=\mu mg(x-x_0)\Rightarrow v_{max}[/tex]


Cho mình hỏi biểu thức của biến thiên cơ năng là gì


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:02:35 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Cho mình hỏi biểu thức của biến thiên cơ năng là gì

bình thường khi không có ma sát ta thường áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Wtrước=Wsau.

khi có ma sát cơ năng không còn được bảo toàn.
Wsau-Wtrước = Ams=-Fmss

(biểu thức mình Wtrước-Wsau = -Ams=Fmss )