Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: als54 trong 05:51:23 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8062Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: als54 trong 05:51:23 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
2 nguồn sóng trên mặt nước là S1 và S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] phát ra 2 sóng có pt  u1=asin[tex]\omega[/tex]t và u2=acos[tex]\omega[/tex]t .sóng ko suy giảm.điểm M trên trung trực của S1S2 gần nhất,có dao động cùng pha với dao động phát ra ở nguồn S1 cách S1 1 khoảng là ???
 Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:08:22 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
2 nguồn sóng trên mặt nước là S1 và S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] phát ra 2 sóng có pt  u1=asin[tex]\omega[/tex]t và u2=acos[tex]\omega[/tex]t .sóng ko suy giảm.điểm M trên trung trực của S1S2 gần nhất,có dao động cùng pha với dao động phát ra ở nguồn S1 cách S1 1 khoảng là ???
 he. may mà vẫn dò lại đc lick. xem  lick
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7720.msg35973#msg35973