Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 10:50:25 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8056Tiêu đề: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: quark trong 10:50:25 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Các thầy cô và các bạn giúp em vài câu

Câu 43a: Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,5s, vật dao động điều hoà lại có tốc độ  can2pi (cm/s). Biên độ dao động là
DA. 2cm.   
Câu 45b: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(2pit+phi)cm. Trong 0,3s vật đi được quảng đường 5cm; tốc độ trung bình của vật trong 0,2s tiếp theo là
DA. 15cm/s.

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 μm ≤lamda≤  0.76 μm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?
A. Không có điểm nào.   B. Có vô số điểm.   C. Có 2 điểm.   D. Có 3 điểm.
DA C


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:16:48 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 43a: Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,5s, vật dao động điều hoà lại có tốc độ  can2pi (cm/s). Biên độ dao động là
DA. 2cm.   

T/4 = 0,5s => T = 2s [tex]\Rightarrow \omega = \pi rad/s[/tex]

vị trí có tốc độ [tex]\sqrt{2}\pi cm/s[/tex] là vị trí [tex]+,- \frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]

[tex]A^2 = (\frac{A\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{v}{\omega })^2[/tex]

[tex]\Rightarrow A = 2cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:23:49 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 45b: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(2pit+phi)cm. Trong 0,3s vật đi được quảng đường 5cm; tốc độ trung bình của vật trong 0,2s tiếp theo là
DA. 15cm/s.

chu kì T = 1s.
để ý thấy 0,3 +0,2 = 0,5 s = T/2, trong T/2 vật đi được đoạn đường 2A = 8  cm. trong 0,3s vật đi được 5 cm, vậy trong 0,2s còn lại đi được 3 cm.

[tex]v_t_b = \frac{S}{t} = \frac{3}{0,2} = 15 cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:29:54 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 μm ≤lamda≤  0.76 μm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?
A. Không có điểm nào.   B. Có vô số điểm.   C. Có 2 điểm.   D. Có 3 điểm.
DA C

(http://nj3.upanh.com/b4.s16.d1/0c3ca6215e5268eb4fbc8107652aa11d_41991883.1.jpg) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/9rbd8ket4iy.htm)

Trên hình vẽ: NO là vùng phủ nhau của quang phổ bậc 2 và bậc 3 ==> tại N cho một vân sáng bậc 3 màu tím và 1 vân sáng bậc 2 (thuộc quang phổ bậc 2)

Mặt khác id = 2it ==> Tại M có 1 vân sáng b1 màu đỏ và 1 vân sáng bậc 2 màu tím

==> Có hai điểm thỏa mãn điều kiện bài ra là M và N


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:54:54 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 43a: Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,5s, vật dao động điều hoà lại có tốc độ  can2pi (cm/s). Biên độ dao động là
DA. 2cm.   
Câu này nên có câu Biên độ dao động có thể là. nếu đây là tốc độc cực đại thì
[tex]T/2=0,5 ==> T=1 ==> A=\sqrt{2}.\pi/2\pi=\frac{\sqrt{2}}{2}(cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi THPT Hồng Lĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:05:54 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 43a: Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,5s, vật dao động điều hoà lại có tốc độ  can2pi (cm/s). Biên độ dao động là
DA. 2cm.   
Câu này nên có câu Biên độ dao động có thể là. nếu đây là tốc độc cực đại thì
[tex]T/2=0,5 ==> T=1 ==> A=\sqrt{2}.\pi/2\pi=\frac{\sqrt{2}}{2}(cm)[/tex]

đề nói cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất mà thầy! nếu đó là tốc độ cực đại thì phải sau T/2 mới lại cực đại nữa. ^-^. vậy e chọn T/4 = 0,5s :D