Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 08:30:26 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8054Tiêu đề: bài giao thoa ánh sáng khó.
Gửi bởi: bopchip trong 08:30:26 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Các thầy và các bạn giúp em hai bài giao thoa này với ạ.
Bài 1 - Bài này trong VLTT tháng 2 - 2012.
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng a = S1S2= 1mm, D = 2m, [tex]\lambda =0,589\mu m[/tex]. Chiết suất của không khí nkk = 1,000293, chiết suất của chân không nck=1. Sau khe S1 đặt một ống thủy tinh rỗng, chiều dài l=2cm, hai đầu ống có thành rất mỏng, bên trong là chân không. Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe S1, S2 và về phía S2 một khoảng là:
A. 5,86 mm.                     B. 11,72 mm.                      C. 17,58 mm.                        D. 23,44 mm.
- Em chưa hình dung ra phải đặt ống thủy tinh ở phía sau khe S1 kiểu gì ạ? Các thầy có thể giúp em hình vẽ được không ạ?
- Em đọc lời giải nhưng cũng chưa hiểu được rõ. nhất là chỗ d' và d ạ. Mong các thầy giúp em ạ
Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa ánh sáng khó.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:34:05 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Các thầy và các bạn giúp em hai bài giao thoa này với ạ.
Bài 1 - Bài này trong VLTT tháng 2 - 2012.
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng a = S1S2= 1mm, D = 2m, [tex]\lambda =0,589\mu m[/tex]. Chiết suất của không khí nkk = 1,000293, chiết suất của chân không nck=1. Sau khe S1 đặt một ống thủy tinh rỗng, chiều dài l=2cm, hai đầu ống có thành rất mỏng, bên trong là chân không. Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe S1, S2 và về phía S2 một khoảng là:
A. 5,86 mm.                     B. 11,72 mm.                      C. 17,58 mm.                        D. 23,44 mm.
- Em chưa hình dung ra phải đặt ống thủy tinh ở phía sau khe S1 kiểu gì ạ? Các thầy có thể giúp em hình vẽ được không ạ?
- Em đọc lời giải nhưng cũng chưa hiểu được rõ. nhất là chỗ d' và d ạ. Mong các thầy giúp em ạ
Đó là người ta chứng minh ra trong bài giải. em nhớ luôn công thức này.
[tex]\Delta x=\frac{|e(n2-n1)|}{n2}.\frac{D}{a}[/tex]
n1: chiết suất bản mỏng
n2: chiết suất ngoài môi trường
Trong bài này : n1=1, n2=1,000293
n2-n1<0 dịch về phía đặt bản mỏng
n2-n1>0 dịch về phía không đặt bản mỏng


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa ánh sáng khó.
Gửi bởi: bopchip trong 12:10:16 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Thầy và các bạn có thể giúp em chứng minh công thức này được không ạ? Em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa ánh sáng khó.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:57:00 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Thầy và các bạn có thể giúp em chứng minh công thức này được không ạ? Em cảm ơn.

Chứng minh dùm bạn!

+ Giả sử: n1 > n2 (n1 chiết suất bản mỏng, n2 chiết suất của môi trường)

+ Thời gian ánh sáng tryền qua bản mặt là: [tex]t=\frac{e}{v_1}[/tex]

+ Cũng thời gian này ánh sáng truyền trong môi trường thí nghiệm được một quãng đường [tex]e'=v_2.t = v_2.\frac{e}{v_1} = \frac{n_1}{n_2}.e[/tex]

==> mặt có tác dụng làm chậm sự truyền ánh sáng hoặc tương đương với sự kéo dài đường đi của tia sáng một đoạn

     [tex]\Delta e = e'-e = (\frac{n_1}{n_2}-1)e[/tex]

==> Nếu bản mỏng che F1 thì [tex]d_1' = d_1 + \Delta e = d_1 + (\frac{n_1}{n_2}-1)e[/tex]

+ Hiệu đường đi của tia sáng lúc này: [tex]d_{2}-d_1' = (d_2-d_1)-(\frac{n_1}{n_2}-1)e = \frac{a.x}{D}-(\frac{n_1}{n_2}-1)e[/tex]

+ Xét vân sáng trung tâm: d2-d1' = 0 ==> [tex]\frac{a.x_o}{D}-(\frac{n_1}{n_2}-1)e = 0[/tex]

==> [tex]x_o = \frac{D}{a}(\frac{n_1}{n_2}-1)e = \frac{D(n_1-n_2)e}{a.n_2} > 0[/tex]

==> Hệ vân dịch chuyển 1 khoảng xo theo chiều F2F1 (về phía đặt bản mỏng)

+ Tương tự cho trường hợp n1<n2: [tex]x_o =\frac{D(n_2-n_1)e}{a.n_2} [/tex]

Vậy: [tex]x_o =\frac{D\mid n_2-n_1\mid e}{a.n_2} [/tex]