Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 02:21:16 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8052Tiêu đề: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: bopchip trong 02:21:16 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Nhờ các thầy giúp em với ạ.
Năng lượng tỏa ra của 10 gam nguyên liệu trong phản ứng nhiệt hạch 21H + 31H [tex]\rightarrow[/tex]42He + 17,6 MeV là E1và 10 gam nguyên liệu trong phản ứng nhiệt hạch: 10n + 23592U [tex]\rightarrow[/tex] Xe139 + Sr95 + 2n + 210 MeV là E2. Ta có:
A. E2 > E1
B. E2 = 12E1
C. E1 = 4E2
D. E2 = E1


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:14:12 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Nhờ các thầy giúp em với ạ.
Năng lượng tỏa ra của 10 gam nguyên liệu trong phản ứng nhiệt hạch 21H + 31H [tex]\rightarrow[/tex]42He + 17,6 MeV là E1và 10 gam nguyên liệu trong phản ứng phân hạch: 10n + 23592U [tex]\rightarrow[/tex] Xe139 + Sr95 + 2n + 210 MeV là E2. Ta có:
A. E2 > E1
B. E2 = 12E1
C. E1 = 4E2
D. E2 = E1
Câu này thật ra chỉ cần nắm vững lý thuyết thôi mà:
- Nếu xét 1 phản ứng, thì năng lượng tỏa ra ở phản ứng phân hạch lớn hơn cỡ hàng chục lần ở phản ứng nhiệt hạch.
- Nếu xét cùng 1 khối lượng chất (phân và nhiệt hạch), thì năng lượng tỏa ra ở phản ứng phân hạch nhỏ hơn cỡ hàng chục lần ở phản ứng nhiệt hạch.
Suy ra E1>E2


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:28:30 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Có thể rõ hơn:
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng nhiệt hạch là 17,6MeV (cứ 1 phản ứng tổng hợp được 1 hạt He)
Năng lượng tỏa ta khi tổng hợp được 10g He là:[tex]E1 = 17,6.N1 = 17,6.\frac{10.N_{a}}{4}[/tex]
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng phân hạch là 210MeV (cứ 1 phản ứng phân hạch được 1 hạt U)
Năng lượng tỏa ta khi phân hạch được 10g U là:[tex]E_{2} = 200.N_{2} = 210.\frac{10.N_{a}}{235}[/tex]
Vậy: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}\approx 49[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: bopchip trong 08:12:06 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Có thể rõ hơn:
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng nhiệt hạch là 17,6MeV (cứ 1 phản ứng tổng hợp được 1 hạt He)
Năng lượng tỏa ta khi tổng hợp được 10g He là:[tex]E1 = 17,6.N1 = 17,6.\frac{10.N_{a}}{4}[/tex]
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng phân hạch là 210MeV (cứ 1 phản ứng phân hạch được 1 hạt U)
Năng lượng tỏa ta khi phân hạch được 10g U là:[tex]E_{2} = 200.N_{2} = 210.\frac{10.N_{a}}{235}[/tex]
Vậy: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}\approx 49[/tex]

Thầy ơi, thầy nhầm rồi ạ. Trong đề bài nói rất rõ là 10 gam nguyên liệu của phản ứng nhiệt hạch và phân hạch.
Ở đây thầy tính của phản ứng phân hạch đối với U, còn đối với phản ứng nhiệt hạch thầy lại đi tính với 10 gam sản phẩm ạ. Có lẽ đề này không rõ ràng. Các thầy xem giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:22:39 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Có thể rõ hơn:
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng nhiệt hạch là 17,6MeV (cứ 1 phản ứng tổng hợp được 1 hạt He)
Năng lượng tỏa ta khi tổng hợp được 10g He là:[tex]E1 = 17,6.N1 = 17,6.\frac{10.N_{a}}{4}[/tex]
- Năng lượng tỏa ra trung bình cuả phản ứng phân hạch là 210MeV (cứ 1 phản ứng phân hạch được 1 hạt U)
Năng lượng tỏa ta khi phân hạch được 10g U là:[tex]E_{2} = 200.N_{2} = 210.\frac{10.N_{a}}{235}[/tex]
Vậy: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}\approx 49[/tex]

Thầy ơi, thầy nhầm rồi ạ. Trong đề bài nói rất rõ là 10 gam nguyên liệu của phản ứng nhiệt hạch và phân hạch.
Ở đây thầy tính của phản ứng phân hạch đối với U, còn đối với phản ứng nhiệt hạch thầy lại đi tính với 10 gam sản phẩm ạ. Có lẽ đề này không rõ ràng. Các thầy xem giúp em với ạ.
Uh, nhầm thật, nhưng kết quả cũng chẳng đổi là bao.
Thật vậy, nếu lấy số khối của nhiên liệu = 3(giá trị lớn nhất) thì em so sánh với số khối của He thì chênh lệch năng lượng càng lớn hơn nữa đó


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: bopchip trong 07:58:13 AM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
Kết quả đổi thầy ạ. Thầy trieubeo hướng dẫn cháu, cháu tính được E1 = 4E2. Đáp án C rồi ạ. Cảm ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lí hạt nhân - Chuyên Hà tĩnh 2011
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:45:08 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Kết quả đổi thầy ạ. Thầy trieubeo hướng dẫn cháu, cháu tính được E1 = 4E2. Đáp án C rồi ạ. Cảm ơn thầy.
uh nhỉ, mình đúng là lú lẫn thật, chỉ quan tâm đến "thằng" nào lớn hơn thôi mà quên nhìn đáp án, lú thật, sorry em nhé. Câu này cũng không được chuẩn lắm bochip nhé, chỉ cần theo lý thuyết là đã thấy E1>E2 rồi thế là suy ra đáp án, đâu cần tính toán gì phải ko em?