Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Học Sinh Cá Biệt trong 11:43:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8049Tiêu đề: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: Học Sinh Cá Biệt trong 11:43:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Đặt vào 2 đầu AB của đoạn mạch C,L,R theo thứ tự nối tiếp( L là cuộn thuần cảm) một điện áp xoay chiều,khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là UR=60[tex]\sqrt{2}[/tex]Cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3)V và điện áp trên đoạn mạch MB (chứa cuộn dây và R) Sớm pha hơn điện áp 2 đầu AB một góc[tex]\pi[/tex]/3.Biểu thức của điện áp đã đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB là:
A.uAB=40[tex]\sqrt{6}[/tex]Cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /6[/tex])
B.uAB=60[tex]\sqrt{6}[/tex]Cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /6[/tex])
C.uAB=60[tex]\sqrt{6}[/tex]Cos(100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi /6[/tex])
D.uAB=40[tex]\sqrt{6}[/tex]Cos(100[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi /6[/tex])

Cau 2: hai vật dao động điều hòa cùng pha ban đầu,cùng phương và cùng thời điểm vs các tần số góc lần lượt là W1=[tex]\pi /6[/tex]; W2=[tex]\pi /3[/tex].Chọn gốc thời gian lúc 2 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.thời gian ngắn nhất mà 2 vật gặp nhau là:
A:2.5s    B:4s   C: 1s    D: 2s

Câu 3 Đặt 1 điện áp xoay chiều vào 2 đầu AB của 1 đoạn mạch gồm AM(chứa R) MN(chứa C),NB (chứa cuộn dây ),trong đó L là cuộn day thuần cảm.Dùng vôn kế có điện trở nội rất lớn đo đc các điện áp hiệu dụng UAM=UNB/2=50V,còn UAN=0.Khi tụ bị nối tắt thì điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn tự cảm bằng:
A:20[tex]\sqrt{2}[/tex]V
B:20V
C:25V
D:20[tex]\sqrt{5}[/tex]

Câu 4:Một lò xo có chiều dài tự nhiên Lo=30cm,đọ cứng K=40N/m một đầu gắn cố định,đầu kia gắn vs vật khối lượng m1=100g đang đứng yên trên mặt phẳng ngang.Một vật m2=300g chuyển động vs vận tốc V0=0.5m/s đến va chạm xuyên tâm và tuần hoàn mềm vs vật m1.Bỏ  qua ma sát.Chiều dài cực tiểu và cực đại mà lò xo đạt được là:
A:29.375cm và 30.625cm
B:26.25cm và 33.75cm
C:28.75cm và 31.25cm
D: 29.375cm và 30.625cm


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 04:32:12 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
câu 2: 2 vật này có cùng biên độ k bạn? nếu có thì ra C
         [tex]\cos (\pi /6t+\pi /2+\varphi )=\cos (\pi /3t+\pi /2+\varphi )[/tex]
          ......
         -> [tex]\varphi =\pi /2-\pi /4t[/tex]
chọn t=1 là ok!
mình lần đầu tiên làm bài kiểu này, chỉ làm theo ý hiểu.có j sai sót mong thầy cô chỉ ạ.!câu 4: B
bảo toàn động lượng -> vmax=[tex]\frac{v.m2}{m1+m2}[/tex]=0,375(m/s)= [tex]\omega[/tex]A -> A=3,75 cm-> B!
câu 1: có thiếu dữ kiện k bạn. mình k làm đc.
câu 3. UAN=0 sao lại bằng k đc nhỉ? ???