Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kị sĩ tài ba trong 10:00:09 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8046Tiêu đề: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 10:00:09 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
em chứng minh mãi mà ko ra xin nhờ các thầy giúp đỡ..em cảm ơn các thầy nhiều ạ
...


Tiêu đề: một bài máy biến áp.
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:23:03 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
MBA có số vòng cuộn SC N1=400, cuộn TC N2=100; điện trở cuộn SC r1=1 ôm, cuôn TC r2=1 ôm; mắc vào cuộn TC R=10 ôm. Xem mạch từ là khép kín và bỏ qua hao phí do dòng fuco. Đặt vào 2 đầu cuộn SC U1=360V. Tính U2 ở 2 đầu cuộn TC và hiệu suất MBA.
A. 100V; 88,8%                  B. 88V; 80%                    C. 80v; 88%                          D. 80V, 80%


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 10:24:45 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
thầy giúp em bài kia đc ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:25:02 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
em chứng minh mãi mà ko ra xin nhờ các thầy giúp đỡ..em cảm ơn các thầy nhiều ạ
...


[tex]E = \frac{NBS.p.n}{\sqrt{2}} = k.n[/tex]; [tex]Z_L = 2\Pi p.n = a.n[/tex], [tex]Z_C = \frac{1}{2\Pi p.n} = \frac{1}{b.n}[/tex]


- Khi n = n1 và n = n2 thì I1 = I2:

[tex]\frac{k.n1}{\sqrt{R^{2} + (a.n1 - \frac{1}{bn1}^{2})}} = \frac{k.n2}{\sqrt{R^{2} + (a.n2 - \frac{1}{bn2}^{2})}}[/tex]

==> [tex]\frac{R^{2}}{n1^{2}} - 2\frac{a}{b}\frac{1}{n1^{2}} + \frac{1}{b^2}\frac{1}{n1^{4}} = \frac{R^{2}}{n2^{2}} - 2\frac{a}{b}\frac{1}{n2^{2}} + \frac{1}{b^2}\frac{1}{n2^{4}}[/tex]

==> [tex]\frac{1}{n_{1}^{2}} + \frac{1}{n_{2}^{2}} = \frac{2\frac{a}{b} - R^{2}}{\frac{1}{b^{2}}}[/tex] (1)


- Khi n = no I max:[tex]I = \frac{k.n_{o}}{\sqrt{R^{2} + (a.n_o - \frac{1}{bno}^{2})}} = \frac{k}{\sqrt{\frac{1}{b^2}n_{o}^{4} + (R^{2} - 2\frac{a}{b})\frac{1}{n_o^{2}} + a^2}}[/tex]

==> Imax khi [tex]\frac{1}{n_{o}^{2}} = \frac{2\frac{a}{b} - R^{2}}{\frac{2}{b^{2}}}[/tex]  (2)


Từ (1) và (2) ==> [tex]\frac{1}{n_{o}^{2}} = \frac{1}{2}(\frac{1}{n_{1}^{2}} + \frac{1}{n_{2}^{2}} )[/tex]

==> Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 10:29:34 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
em cảm ơn thầy nhiều ạ.


Tiêu đề: Trả lời: một bài máy biến áp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:39:16 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
MBA có số vòng cuộn SC N1=400, cuộn TC N2=100; điện trở cuộn SC r1=1 ôm, cuôn TC r2=1 ôm; mắc vào cuộn TC R=10 ôm. Xem mạch từ là khép kín và bỏ qua hao phí do dòng fuco. Đặt vào 2 đầu cuộn SC U1=360V. Tính U2 ở 2 đầu cuộn TC và hiệu suất MBA.
A. 100V; 88,8%                  B. 88V; 80%                    C. 80v; 88%                          D. 80V, 80%


[tex]\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{U_1 - I_1r_1}{U_2+I_2r_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = 4[/tex]  (1)

Với [tex]I_2=\frac{U_2}{R}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) tìm được U2 = 81,3559322V

[tex]H=\frac{U_2I_2}{U_1I_1} [/tex]

Đáp án đâu thầy :DTiêu đề: Trả lời: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:42:13 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Bài của tiểuchiêuvp thầy Dương đã làm một lần rồi, bạn xem ở đây:

Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6775.msg31495#msg31495)


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện xoay chiều _số vòng quay
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 05:59:15 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
đúng rồi .cảm ơn thầy nhiều