Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: thucuyen94 trong 09:29:39 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8045Tiêu đề: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: thucuyen94 trong 09:29:39 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
các thầy ơi, các thầy làm ơn chứng minh dùm em tại sao 1+1=2 đy ạk
gấp lắm rùi, thầy em bắt chứng minh ák  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:42:20 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
các thầy ơi, các thầy làm ơn chứng minh dùm em tại sao 1+1=2 đy ạk
gấp lắm rùi, thầy em bắt chứng minh ák  [-O<

Bạn lớp mấy mà thầy bạn bắt CM bày này vậy =))

+ Bạn cứ copy cái này lên nộp đại đi nè: (có đầy trên gg)

đặt a = 1, b = 1 (thấy a,b >0)

Áp dụng BĐT cosi: [tex]a + b \geq 2\sqrt{a.b}[/tex]

Vì a = b = 1 ==> [tex]a + b = 2\sqrt{a.b}[/tex]

Dễ dàng chứng minh được 1.1 = 1 (chêm câu này vào để đỡ bị bắt bẻ =)). Dễ dàng CM được chả lẽ th lại hỏi đúng hem ^^)

==> a + b = 2

+ Cách chứng minh 1 + 1 = 2 thì mình thấy có bài sử dụng hệ tiên đề Peano có vẻ hợp lí nhất: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7793.msg37522#msg37522) nhưng mình đọc ko hỉu đừng hỏi vì sao nhé :P


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh. Sai ở đâu nhỉ?
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:29:36 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Mục đích của chúng ta là chứng minh 1 = 2.

Để ý rằng:

1 = 1^1 = 1

2 + 2 = 2^2 = 4

3 + 3 + 3 = 3^2 = 9

4 + 4 + 4 + 4 = 4^2 = 16

và một cách tổng quát:

x + x + ..... + x = x^2

\___ x lần ___/

Đạo hàm hai vế ta được:

1 + 1 + ..... + 1 = 2 x

\___ x lần ___/

Suy ra 1 .x = 2 x

Giản ước x khi nó khác 0 ta có 1 = 2. Sai ở đâu nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:06:18 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Cũng ngộ ha  =))

Vậy công thức đạo hàm phải xem lại rồi :D:

Hàm [tex]y=x^{2}[/tex] thì y' = 2x

Nhưng [tex]y=x^{2} = x+x+...+x[/tex]  (x số hạng) ==> y' = 1+ 1+ ...+1 (x số hạng) = 1.x

vậy [tex]y=x^{2}[/tex] thì y' = x chứ ko phải 2x  =))

Có lẽ sai từ bước đạo hàm này nhưng tại sao sai thì e chịu  >:D


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:30:02 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Hahaha. Zui thế.
Nhưng mà về mặt toán học thì đúng là sai lúc đạo hàm.
Có x số hạng. x cũng là biến mà làm sao cộng lại để thành 1.x được
Nhưng mà nhìn nghịch lí cũng zui


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: Tao_Thao trong 06:23:03 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Hahaha. Zui thế.
Nhưng mà về mặt toán học thì đúng là sai lúc đạo hàm.
Có x số hạng. x cũng là biến mà làm sao cộng lại để thành 1.x được
Nhưng mà nhìn nghịch lí cũng zui
Vấn đề có lẽ x là hằng chứ không phải biến.
Học kém toán quá nên có hs đố mà không hiểu phải làm sao !


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:31:05 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Tính không logic của phép CM này là ở chỗ : x là một biến không liên tục nên không thể lấy đạo hàm !


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cần chứng minh
Gửi bởi: thucuyen94 trong 08:41:53 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
các thầy làm ơn chứng minh nhanh nhanh hộ em cái, tụi em sắp phải nộp rùi  m:-s