Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 06:46:07 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8041Tiêu đề: Bài tập lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 06:46:07 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Chiếu vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=60^{0}[/tex] một chùm tia sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là [tex]n_{v}=1,52[/tex] và tia tím [tex]n_{t}=1,54[/tex]. Góc lệch của tia màu tím là:
[tex]A.40,72^{0}[/tex]
[tex]B.48,50^{0}[/tex]
[tex]C.36,84^{0}[/tex]
[tex]D.43,86^{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lăng kính cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:15:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
- Góc lệch tia vàng cực tiểu: [tex]sini = n_{v}sin\frac{A}{2} = 0,76[/tex]  (vì [tex]r_{v}1 = r_{v}2 = A/2[/tex])

==> [tex]i = 49,46^o[/tex]

- Sử dụng công thức lăng kính cho tia tím:
 [tex]sini_{2T} = sini = n_{T}sinr_{1T}[/tex] ==> [tex]r_{1T} = 29,57^o[/tex]


 [tex]sini_{2T} = n_{T}sinr_{2T} = n_{T}sin(A - r_{1T})[/tex] ==> [tex]i_{2T} = 51,26^o[/tex]

- Góc lệch tia tím:[tex]D_{T} = i + i_{2T} - A = 40,72^0[/tex]