Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 06:23:31 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8040Tiêu đề: HInhf học không gian 11
Gửi bởi: thaiha7390 trong 06:23:31 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy. SA=a.
Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (𝛼) khi mặt phẳng (𝛼) đi
qua A, N (N là trung điểm của CD) và vuông góc với mặt phẳng (SBC).