Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phucngocmtc trong 05:36:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8039Tiêu đề: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: phucngocmtc trong 05:36:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
1.Một Vòng Dây Có Diện Tích S=100 Cm2 Và Điện Trở R=0.45 Ôm,Quay Đều Với Tốc Độ Góc 100rad/s Trong Một Từ Trường Đều Có Cảm Ứng Từ B=0.1T Xung Quanh Một Trục Nằm Trong Mặt Phẳng Vòng Dây Và Vuông Góc Với Các Đường Sức Từ.Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên Vòng Dây Khi Nó Quay Được 1000 Vong Là:

A. 1.39J             B.0.35J                C.7J                    D.0.7J

2.Một Máy Phát Điện Xoay Chiều Có Điện Trở Trong Không Đáng Kể.Mạch Ngoài Là Cuộn Cảm Thuần Nối Tiếp Với Amphe Kế Nhiệt Có Điện Trở Nhỏ .Khi Rôt Quay Với Tốc Độ Góc 50rad/s Thì Amphe Kế Chỉ 0.1A .Khi Tăng Tốc Độ Quay Của  Roto Lên Gấp Đôi Thì Amphe Kế Chỉ:

A.0.1A            B. 0.05A                   C.0.2A               D.0.4A

Nhờ Thầy cô và các bạn giúp hai bài toán trên ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:28:25 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
1.Một Vòng Dây Có Diện Tích S=100 Cm2 Và Điện Trở R=0.45 Ôm,Quay Đều Với Tốc Độ Góc 100rad/s Trong Một Từ Trường Đều Có Cảm Ứng Từ B=0.1T Xung Quanh Một Trục Nằm Trong Mặt Phẳng Vòng Dây Và Vuông Góc Với Các Đường Sức Từ.Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên Vòng Dây Khi Nó Quay Được 1000 Vong Là:

A. 1.39J             B.0.35J                C.7J                    D.0.7J

Bài bạn vi phạm qui định 2. Bạn chú ý dòng chữ màu đỏ mình sửa ở trên!

- Từ thông qua khung dây: [tex]\Phi = BScos\omega t[/tex]

- Suất điện động cảm ứng: [tex]e = -\phi ' = BS\omega sin\omega t[/tex]

==> Cường độ dòng điện hiệu dụng trong khung: [tex]I = \frac{E}{R} = \frac{BS\omega }{\sqrt{2}R}[/tex]

- Khung quay được 1000 vòng tương ứng thời gian t = 1000T ==> Nhiệt lượng tỏa ra trên khung:
 
[tex]Q = I^2Rt = (\frac{BS\omega }{\sqrt{2}R})^2R.1000.\frac{2\Pi }{\omega } = \frac{(BS)^2\omega }{2R}.1000.2\Pi = 0,6981317(J)[/tex]

ĐÁP ÁN D


Tiêu đề: Trả lời: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:37:23 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

1.Một Vòng Dây Có Diện Tích S=100 Cm2 Và Điện Trở R=0.45 Ôm,Quay Đều Với Tốc Độ Góc 100rad/s Trong Một Từ Trường Đều Có Cảm Ứng Từ B=0.1T Xung Quanh Một Trục Nằm Trong Mặt Phẳng Vòng Dây Và Vuông Góc Với Các Đường Sức Từ.Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên Vòng Dây Khi Nó Quay Được 1000 Vong Là:

A. 1.39J             B.0.35J                C.7J                  D.0.7J

Em Ghi Nguyên Đề Và Đáp Án Của Thi Thử Trần Nhân Tông Quảng Ninh Đó Ạ 2012 Lần II

Lần sau bạn muốn đưa đáp án chỉ cần in đậm để dễ nhìn. Bạn bôi màu lòe loẹt quá mình nhìn ko ra. Q = 0,6981317 [tex]\simeq 0,7(J)[/tex] Đáp án D đó.

p/s: Bạn chú ý dòng chữ màu đỏ mình sửa trên bài của bạn và ghé qua QUI ĐỊNH 2 KHI ĐĂNG BÀI (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.msg32766#msg32766) để tránh vi phạm nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: phucngocmtc trong 07:45:54 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Em Hiểu Rồi ! Cám Ơn Thầy Nhưng Còn Câu 2 ? Hix Hix
Em Thấy Cái Dòng Bên Dưới Rồi,Tại Mới Dô Diễn Đàn Lần Đầu? Cái Chèn Công Thức Toán Học Đó? Sao Em Không Thấy Cái Nút Thêm Vào Bài Viết Ở Đâu Nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:46 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
2.Một Máy Phát Điện Xoay Chiều Có Điện Trở Trong Không Đáng Kể.Mạch Ngoài Là Cuộn Cảm Thuần Nối Tiếp Với Amphe Kế Nhiệt Có Điện Trở Nhỏ .Khi Rôt Quay Với Tốc Độ Góc 50rad/s Thì Amphe Kế Chỉ 0.1A .Khi Tăng Tốc Độ Quay Của  Roto Lên Gấp Đôi Thì Amphe Kế Chỉ:

A.0.1A            B. 0.05A                   C.0.2A               D.0.4A

Nhờ Thầy cô và các bạn giúp hai bài toán trên ạ!
Đặt E=kn và ZL=k1n
Th1 : [tex]I=\frac{kn}{k1.n} ==> \frac{k}{k1}=0,1[/tex]
Th2: [tex]I'=\frac{k2n}{k12n}=\frac{k}{k1}=0,1(A)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính Nhiệt Lượng Tỏa Ra Trên 1 Vòng Dây ?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:35:53 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Em Hiểu Rồi ! Cám Ơn Thầy Nhưng Còn Câu 2 ? Hix Hix
Em Thấy Cái Dòng Bên Dưới Rồi,Tại Mới Dô Diễn Đàn Lần Đầu? Cái Chèn Công Thức Toán Học Đó? Sao Em Không Thấy Cái Nút Thêm Vào Bài Viết Ở Đâu Nhỉ?

(http://nl9.upanh.com/b4.s26.d2/15e0f7389058a3cab27acef65abbaf69_44001869.1.jpg)

p/s Mình ko phải là thầy đâu bạn :D