Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 03:22:16 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8036Tiêu đề: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 03:22:16 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Một con lăc đơn có chiều dài dây treo dài 1(m), quả cầu có khối lượng m=100(g) và mang điện tích  q = 2.10^(-5) (C) đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang, độ lớn E = 5.10^(4) (V/m). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 45o rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s^2 . Tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,5m/s      B. 2,87m/s     C. 4m/s      D.0,7 m/s


Hạt nhân Ra phóng  xạ ra hạt  alpha với chu kì rất lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất  là 2,5 Ci.. Thể tích khí Hêli tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau thời gian 15 giây là:
Biết Ra có số khối là 226 và số prôtôn là 88


Một máy biến áp lý tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 100 vòng và 150 vòng. Do ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là:
A.7,5V     B.9,37V    C.8,33V     D.7,78V


Hai tụ điện C1=3Co và C2=6Co mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với ắc quy có suất điện động E=6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta dùng một dây dẫn điện để nối tắt hai cực của tụ C1. Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là:
A.9V    B.3V    C.12V    D.[tex]12\sqrt{2}[/tex]

Mong moi nguoi giup to voi.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:31:16 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Một con lăc đơn có chiều dài dây treo dài 1(m), quả cầu có khối lượng m=100(g) và mang điện tích  q = 2.10^(-5) (C) đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang, độ lớn E = 5.10^(4) (V/m). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 45o rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s^2 . Tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,5m/s      B. 2,87m/s     C. 4m/s      D.0,7 m/s
em xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6781.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6781.0)


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:32:30 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Một con lăc đơn có chiều dài dây treo dài 1(m), quả cầu có khối lượng m=100(g) và mang điện tích  q = 2.10^(-5) (C) đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang, độ lớn E = 5.10^(4) (V/m). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 45o rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s^2 . Tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng là:
A. 0,5m/s      B. 2,87m/s     C. 4m/s      D.0,7 m/s


Mong moi nguoi giup to voi.

Góc nghiêng của dây treo khi con lắc cân bằng : [tex]\vec{P}+\vec{F}+\vec{T} = 0[/tex]

Vẽ hình ta có : [tex]tan\alpha =\frac{F}{P}=\frac{qE}{mg}\Rightarrow \alpha[/tex]

Gia tốc trọng trường hiệu dụng : [tex]g'=g/cos\alpha[/tex]

Tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng là: [tex]\frac{mv^{2}}{2} = mg'l\left(1-cos(45-\alpha ) \right)[/tex]

Chúc em giải thành công
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:35:37 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Một máy biến áp lý tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 100 vòng và 150 vòng. Do ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là:
A.7,5V     B.9,37V    C.8,33V     D.7,78VXem bài giải  tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7885.msg36872#msg36872)


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:41:26 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Hạt nhân Ra phóng  xạ ra hạt  alpha với chu kì rất lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất  là 2,5 Ci.. Thể tích khí Hêli tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau thời gian 15 giây là:
Biết Ra có số khối là 226 và số prôtôn là 88
[tex]H_0=\lambda.N_0.[/tex]
[tex]V=22,4.\frac{N_He}{N_A}=22,4.\frac{\Delta N}{N_A}=22,4.\frac{N_0(1-e^{-\lambda.t})}{N_A}[/tex]
vì t<<T nên [tex]N_0(1-e^{\lambda.t})=N_0.\lambda.t[/tex]
[tex]==> V=22,4.\frac{N_0.\lambda.t}{N_A} ==> V=22,4.\frac{H_0.t}{N_A}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề luyện thi mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:06:24 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Hai tụ điện C1=3Co và C2=6Co mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với ắc quy có suất điện động E=6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta dùng một dây dẫn điện để nối tắt hai cực của tụ C1. Hiệu điện thế cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là:
A.9V    B.3V    C.12V    D.[tex]12\sqrt{2}[/tex]

Mong moi nguoi giup to voi.
bài giải ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6791.5 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6791.5)