Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: Walkingdeads8 trong 06:54:09 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8032Tiêu đề: Bảo toàn cơ năng
Gửi bởi: Walkingdeads8 trong 06:54:09 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Một ô tô đang chạy với vận tốc 25m/s thì tắt máy, lên một dốc nghiêng có góc nghiêng [tex]30^{o}[/tex] so với phương ngang, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt dốc là [tex]\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]; lấy g=10[tex]m/s^{2}[/tex]. Xe dừng lại sau khi lên dốc được 1 đoạn là?Tiêu đề: Trả lời: Bảo toàn cơ năng
Gửi bởi: kydhhd trong 07:40:19 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
[tex]a=-(gsin\alpha +kgsos\alpha )=-(5+\frac{\sqrt{3}}{4}.10.\frac{\sqrt{3}}{2})=-8,75[/tex]
[tex]2aS=v^{2}\Rightarrow s=v^{2}/2a=25^{2}/17,5=35,7m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bảo toàn cơ năng
Gửi bởi: Walkingdeads8 trong 12:18:41 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
sai rồi bạn ơi