Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoang_Huyen trong 10:05:48 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8028Tiêu đề: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: Hoang_Huyen trong 10:05:48 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài 1:Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex] k=20 N/m[/tex] và vật nặng có khối lượng [tex] m=100 g[/tex]Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn [tex] 6 cm[/tex] rồi truyền cho vật vận tốc [tex] 20\sqrt{14} cm/s[/tex] hướng về vị trí cân bằng.Cho hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex] 0,4[/tex].Lấy [tex] g=10 m/s^2[/tex]tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc là:
[tex] A:20\sqrt{22}[/tex]
[tex] B:80\sqrt{2}[/tex]
[tex]C:20\sqrt{10}[/tex]
[tex]D:40\sqrt{6}[/tex]
Baif 2:Trên một sợi dây mang sóng dừng hai đầu cố định với [tex]A,B[/tex] là [tex] 2[/tex] nút.Biên độ bụng là [tex] 5 cm [/tex].Những điểm có biên độ lớn hơn [tex] 2,5 cm [/tex] trong đoạn [tex]AB[/tex] tạo thành đoạn [tex]CD[/tex] dài [tex] 16 cm[/tex] .Các điểmtrong các đoạn [tex]AC[/tex]và[tex]DB[/tex] có biên đọ nhỏ hơn [tex] 2,5 cm [/tex]Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A:48 cm
B:36 cm
C:64 cm
D:32 cm
Bài 3:mặt thoáng của 1 chất lỏng cho hai nguồn A,B kết hợp cách nhau 10 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]{u_A} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)[/tex] và [tex]{u_B} = 4\cos \left( {40\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)[/tex] cho biết tốc độ sóng là 40 cm/s .Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB và bán kính R=4 cm.Số điểm dao động vói biên độ 5 cm trên đường tròn là
A:30
B:32
C:34
D:36


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: Tao_Thao trong 10:08:19 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài 1:Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex] k=20 N/m[/tex] và vật nặng có khối lượng [tex] m=100 g[/tex]Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn [tex] 6 cm[/tex] rồi truyền cho vật vận tốc [tex] 20\sqrt{14} cm/s[/tex] hướng về vị trí cân bằng.Cho hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex] 0,4[/tex].Lấy [tex] g=10 m/s^2[/tex]tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc là:
[tex] A:20\sqrt{22}[/tex]
[tex] B:80\sqrt{2}[/tex]
[tex]C:20\sqrt{10}[/tex]
[tex]D:40\sqrt{6}[/tex]
Baif 2:Trên một sợi dây mang sóng dừng hai đầu cố định với [tex]A,B[/tex] là [tex] 2[/tex] nút.Biên độ bụng là [tex] 5 cm [/tex].Những điểm có biên độ lớn hơn [tex] 2,5 cm [/tex] trong đoạn [tex]AB[/tex] tạo thành đoạn [tex]CD[/tex] dài [tex] 16 cm[/tex] .Các điểmtrong các đoạn [tex]AC[/tex]và[tex]DB[/tex] có biên đọ nhỏ hơn [tex] 2,5 cm [/tex]Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A:48 cm
B:36 cm
C:64 cm
D:32 cm
Bài 3:mặt thoáng của 1 chất lỏng cho hai nguồn A,B kết hợp cách nhau 10 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]{u_A} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)[/tex] và [tex]{u_B} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)[/tex] cho biết tốc độ sóng là 40 cm/s .Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB và bán kính R=4 cm.Số điểm dao động vói biên độ 5 cm trên đường tròn là
A:30
B:32
C:34
D:36

Ở bài 3, Biên độ Ub là 4 chứ nhì?


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: Hoang_Huyen trong 10:11:26 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài 1:Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex] k=20 N/m[/tex] và vật nặng có khối lượng [tex] m=100 g[/tex]Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn [tex] 6 cm[/tex] rồi truyền cho vật vận tốc [tex] 20\sqrt{14} cm/s[/tex] hướng về vị trí cân bằng.Cho hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex] 0,4[/tex].Lấy [tex] g=10 m/s^2[/tex]tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc là:
[tex] A:20\sqrt{22}[/tex]
[tex] B:80\sqrt{2}[/tex]
[tex]C:20\sqrt{10}[/tex]
[tex]D:40\sqrt{6}[/tex]
Baif 2:Trên một sợi dây mang sóng dừng hai đầu cố định với [tex]A,B[/tex] là [tex] 2[/tex] nút.Biên độ bụng là [tex] 5 cm [/tex].Những điểm có biên độ lớn hơn [tex] 2,5 cm [/tex] trong đoạn [tex]AB[/tex] tạo thành đoạn [tex]CD[/tex] dài [tex] 16 cm[/tex] .Các điểmtrong các đoạn [tex]AC[/tex]và[tex]DB[/tex] có biên đọ nhỏ hơn [tex] 2,5 cm [/tex]Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A:48 cm
B:36 cm
C:64 cm
D:32 cm
Bài 3:mặt thoáng của 1 chất lỏng cho hai nguồn A,B kết hợp cách nhau 10 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]{u_A} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)[/tex] và [tex]{u_B} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)[/tex] cho biết tốc độ sóng là 40 cm/s .Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB và bán kính R=4 cm.Số điểm dao động vói biên độ 5 cm trên đường tròn là
A:30
B:32
C:34
D:36

Ở bài 3, Biên độ Ub là 4 chứ nhì?

Vâng biên độ của [tex] U_B[/tex] là 4 thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:18:35 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Bài 3:mặt thoáng của 1 chất lỏng cho hai nguồn A,B kết hợp cách nhau 10 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]{u_A} = 3\cos \left( {40\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)[/tex] và [tex]{u_B} = 4\cos \left( {40\pi t + \frac{{2\pi }}{3}} \right)[/tex] cho biết tốc độ sóng là 40 cm/s .Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB và bán kính R=4 cm.Số điểm dao động vói biên độ 5 cm trên đường tròn là
A:30
B:32
C:34
D:36


Bạn xem bài này ở đây: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5511)


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: kydhhd trong 10:25:16 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
cau 2: Giũa AB là 1 bó sóng.
Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm .Các điểmtrong các đoạn ACvàDB có biên đọ nhỏ hơn 2,5 cm  thì C là 1 phần tư bước sóng nên bước sóng là 4.16=64xcm


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: kydhhd trong 10:58:06 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
1. vị trí cân bằng mới cách vị trí cũ [tex]x'=\frac{Fms}{k}=\frac{\mu mg}{K}=2cm[/tex]
[tex]1/2Kx^{2}+1/2mv^{2}=1/2mV^{2}+Fms(x-x')\Rightarrow 200.6^{2}+20^{2}.14=V^{2}+32\Rightarrow V^{2}=12768\Rightarrow V\simeq 80\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: Hoang_Huyen trong 11:18:09 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
1. vị trí cân bằng mới cách vị trí cũ [tex]x'=\frac{Fms}{k}=\frac{\mu mg}{K}=2cm[/tex]
[tex]1/2Kx^{2}+1/2mv^{2}=1/2mV^{2}+Fms(x-x')\Rightarrow 200.6^{2}+20^{2}.14=V^{2}+32\Rightarrow V^{2}=12768\Rightarrow V\simeq 80\sqrt{2}[/tex]

Áp dụng sai công thức rồi bạn ơi
[tex]\frac{1}{2}k.0,{06^2} + \frac{1}{2}m{v^2} - \frac{1}{2}m{V^2} - \frac{1}{2}k{x^2} = {F_{ms}}(0,06 - x)[/tex]
Bạn thiếu cái thế năng đàn hồi rồi


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em mấy bài lý khó
Gửi bởi: kydhhd trong 11:25:35 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
uk