Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:22:14 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8025Tiêu đề: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:22:14 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có tổng điện trở trong mạch là [tex]R=10^{-3}\Omega[/tex], hệ số tự cảm của ống dây là [tex]L=20\mu H[/tex], điện dung của tụ điện đang là [tex]C=1000pF[/tex]. Khi mạch bắt được sóng điện từ của một  đài phát, sóng duy trì trong mạch một suất điện động có giá trị hiệu dụng [tex]E=1\mu V[/tex]. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là:
[tex]A.\frac{10^{-4}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]B.\frac{10^{-8}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]C.10^{-4}A[/tex]
[tex]D.10^{-3}A[/tex]

Bài 2: Chọn phát biểu đúng về máy phát điện xoay chiều:
A. Tần số của suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm
B. Cơ năng cung cấp cho máy phát điện chuyển hoá hoàn toàn thành điện năng
C. Máy phát điện xoay chiều ba pha stato phải có ba cuộn dây đặt lệch nhau 1200
D. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải dùng bộ gópTiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:30:20 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có tổng điện trở trong mạch là [tex]R=10^{-3}\Omega[/tex], hệ số tự cảm của ống dây là [tex]L=20\mu H[/tex], điện dung của tụ điện đang là [tex]C=1000pF[/tex]. Khi mạch bắt được sóng điện từ của một  đài phát, sóng duy trì trong mạch một suất điện động có giá trị hiệu dụng [tex]E=1\mu V[/tex]. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là:
[tex]A.\frac{10^{-4}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]B.\frac{10^{-8}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]C.10^{-4}A[/tex]
[tex]D.10^{-3}A[/tex]

Bài 2: Chọn phát biểu đúng về máy phát điện xoay chiều:
A. Tần số của suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm
B. Cơ năng cung cấp cho máy phát điện chuyển hoá hoàn toàn thành điện năng
C. Máy phát điện xoay chiều ba pha stato phải có ba cuộn dây đặt lệch nhau 1200
D. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải dùng bộ góp


Câu 1: I=E/R =10^-3(A)
Câu 2: A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:36:54 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Câu 1: I=E/R =10^-3(A)
Câu 2: A
Câu 1 đáp án B thầy à


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:12:10 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Câu 1: I=E/R =10^-3(A)
Câu 2: A
Câu 1 đáp án B thầy à
tại sao là B nhỉ.
I=E.căn(C/L) =10^-8/căn2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:23:15 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có tổng điện trở trong mạch là [tex]R=10^{-3}\Omega[/tex], hệ số tự cảm của ống dây là [tex]L=20\mu H[/tex], điện dung của tụ điện đang là [tex]C=1000pF[/tex]. Khi mạch bắt được sóng điện từ của một  đài phát, sóng duy trì trong mạch một suất điện động có giá trị hiệu dụng [tex]E=1\mu V[/tex]. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là:
[tex]A.\frac{10^{-4}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]B.\frac{10^{-8}}{\sqrt{2}}A[/tex]
[tex]C.10^{-4}A[/tex]
[tex]D.10^{-3}A[/tex]


[tex]I = \frac{Q_{o}\omega }{\sqrt{2}}= C.E.\frac{1}{\sqrt{LC}} = E.\sqrt{\frac{C}{L}} = 10^{-6}\sqrt{\frac{1000.10^{-12}}{20.10^{-6}}} = \frac{10^{-8}}{\sqrt{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:26:46 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
nếu vậy cho R để làm gì nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:08:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
nếu vậy cho R để làm gì nhỉ
+ E ở đây là E tự cảm giữa 2 đầu cuộn cảm [tex]==> I=E/ZL=E/L\omega=E\sqrt{C/L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:34:38 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
nếu vậy cho R để làm gì nhỉ
+ E ở đây là E tự cảm giữa 2 đầu cuộn cảm [tex]==> I=E/ZL=E/L\omega=E\sqrt{C/L}[/tex]

mạch dao động tắt dần thì: omega không tính bằng công thức 1/căn(LC) được ?
nó có giống tắt dần chậm không?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:38:14 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
nếu vậy cho R để làm gì nhỉ
+ E ở đây là E tự cảm giữa 2 đầu cuộn cảm [tex]==> I=E/ZL=E/L\omega=E\sqrt{C/L}[/tex]

mạch dao động tắt dần thì: omega không tính bằng công thức 1/căn(LC) được ?
nó có giống tắt dần chậm không?
theo trieubeo nghĩ đây là mạch dao động cưỡng bức, có nguồn nuôi bên ngoài khi dò đúng tần số riêng thì xảy ra cộng hưởng do vậy [tex]\omega[/tex] vẫn có thể tính được bằng công thức đó