Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 09:53:15 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8020Tiêu đề: Nhờ giúp một bài động cơ điện
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 09:53:15 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Xét động cơ gồm một động cơ mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì mạch có hệ số công suất của mạch là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ bằng 0,75. Biết điện trở trong của động cơ là 10 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ và cường độ dòng điện qua động cơ bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một bài động cơ điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:13 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Xét động cơ gồm một động cơ mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì mạch có hệ số công suất của mạch là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ bằng 0,75. Biết điện trở trong của động cơ là 10 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ và cường độ dòng điện qua động cơ bằng bao nhiêu?
Dựa trên giản đồ vecto fresnel ==> ĐLHSin
[tex]\frac{U}{sin(\alpha)}=\frac{U_{dc}}{sin(\beta)} ==> U_{dc}[/tex]
Hiệu suất động cơ:
[tex]H=1-\frac{rI^2}{U_{dc}.I.cos(\varphi_{dc})}[/tex]
(bạn thử TH 2 khi u nhanh pha hơn i xem sao)Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một bài động cơ điện
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:30:00 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Xét động cơ gồm một động cơ mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì mạch có hệ số công suất của mạch là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ bằng 0,75. Biết điện trở trong của động cơ là 10 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ và cường độ dòng điện qua động cơ bằng bao nhiêu?
Sao hiểu đề đây ta?