Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 05:50:42 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8019Tiêu đề: giúp em bài tập bức xạ mặt trời
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:50:42 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=[tex]3,9.10^{26}W[/tex]. Khối lượng mặt trời hiện nay là [tex]1,99.10^{30}kg[/tex]. Nếu công suất bức xạ của mặt trời không đổi thì sau bao nhiêu năm khối lượng của nó giảm đỉ 0.1% do bức xạ?Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập bức xạ mặt trời
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:16:07 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=[tex]3,9.10^{26}W[/tex]. Khối lượng mặt trời hiện nay là [tex]1,99.10^{30}kg[/tex]. Nếu công suất bức xạ của mặt trời không đổi thì sau bao nhiêu năm khối lượng của nó giảm đỉ 0.1% do bức xạ?
gôi t là TG bức xạ
[tex]==> P=\frac{W}{t}=\frac{\Delta m.c^2}{t}=\frac{0,1.m_0.c^2}{100.t}[/tex]