Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 11:10:18 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8014Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:10:18 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một câu của giothuhn: (Đăng bài không đúng topic nên bị xoá), lần này đăng lại giùm bạn, lần sau thì sẽ xoá thôi và không nhắc nữa.

Sóng truyền trên 1 sợi dây có biên độ không đổi, v = 2m/s và T = 0.1s / Tại thời điểm t , điểm M trên dây có li độ là 4 , điểm N cách điểm M 30 cm có li độ là?
<Các bạn giúp mình nhé>
Thank!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:19:32 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
ĐQ đăng lại một câu của giothuhn: (Đăng bài không đúng topic nên bị xoá), lần này đăng lại giùm bạn, lần sau thì sẽ xoá thôi và không nhắc nữa.

Sóng truyền trên 1 sợi dây có biên độ không đổi, v = 2m/s và T = 0.1s / Tại thời điểm t , điểm M trên dây có li độ là 4 , điểm N cách điểm M 30 cm có li độ là?
<Các bạn giúp mình nhé>
Thank!
[tex]\lambda=20cm ; \Delta \varphi=3\pi[/tex]
==> M, N ngược pha ==> xM=4 thì XN=-4