Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: stupid9 trong 09:59:08 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8009Tiêu đề: Điện tích quả cầu ?
Gửi bởi: stupid9 trong 09:59:08 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Quả cầu kim loại có R=10cm dc chiếu bởi lamda=2.10^-7m. quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho electron thoát ra ? cho công thoát là 4,5eV?

Đáp án là 1,9 x 10^-11


Mọi người giảng em cách làm đi ạ.....


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích quả cầu ?
Gửi bởi: kydhhd trong 10:15:14 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+ eV (U=V-V_{vocung}=V=k\frac{q}{R})\Rightarrow \frac{6,625.10^{-34}3.10^{8}}{2.10^{-7}}=4,5.1,6.10^{-19}+1,6.10^{-19}\frac{q}{10.10^{-2}}\Rightarrow q=1,9.10^{-11}C[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích quả cầu ?
Gửi bởi: stupid9 trong 10:29:14 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+ eV (U=V-V_{vocung}=V=k\frac{q}{R})\Rightarrow \frac{6,625.10^{-34}3.10^{8}}{2.10^{-7}}=4,5.1,6.10^{-19}+1,6.10^{-19}\frac{q}{10.10^{-2}}\Rightarrow q=1,9.10^{-11}C[/tex]


Cho em hỏi Vvocung là gì vậy ạ ? Tại sao nó lại bằng kq/R

Trong đó k là j vậy ạ thầy


Tiêu đề: Trả lời: Điện tích quả cầu ?
Gửi bởi: kydhhd trong 10:36:32 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
diện thế tai 1 điểm cách q một đoạn r [tex]V=k\frac{q}{R}=9.10^{9}\frac{q}{R}[/tex]
Vvocung  là điện thế ở xa vô cùng=0